HEOS Politika ochrany osobných údajov Download

V spoločnosti Sound United sme sa zaviazali chrániť a rešpektovať vaše súkromie.

Čo je účelom tejto politiky?

Táto politika vysvetľuje, kedy a prečo zhromažďujeme osobné údaje o ľuďoch, ktorí navštívia naše webové stránky, nakupujú a používajú naše produkty, sťahujú náš softvér alebo nás inak kontaktujú, a ako tieto informácie používame, podmienky, za ktorých ich môžeme poskytnúť iným subjektom a ako ich chránime. Spoločnosti, na ktoré sa táto politika vzťahuje, sú Sound United, LLC a jej pobočky, dcérske spoločnosti a značky (ako napríklad D&M Holdings Inc., Polk Audio, Denon, Marantz, HEOS atď.).

Naším cieľom je zabávať svet prostredníctvom zvuku. Aby sme to dosiahli čo najlepším možným spôsobom, musíme vás spojiť s vašou hudbou. Najlepšie to môžeme dosiahnuť tak, že pochopíme vaše preferencie týkajúce sa našich produktov a služieb a tiež, ako používate naše produkty.

Túto politiku môžeme z času na čas zmeniť, preto si túto stránku občas skontrolujte, aby ste sa uistili, že vám zmeny vyhovujú. Používaním našej webovej stránky alebo vyjadrením súhlasu označením políčka alebo kliknutím na tlačidlo „prijať“, alebo podobným vyjadrením výslovného súhlasu súhlasíte s tým, že budete viazaní touto politikou.

Akékoľvek otázky týkajúce sa tejto politiky a našich postupov ochrany osobných údajov odošlite e-mailom na adresu [email protected]. alebo písomne nášmu pracovníkovi na ochranu osobných údajov na nasledujúcich miestach:

Pre Európu a Veľkú Britániu: Sound United Europe, Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Holandsko.

Pre Severnú Ameriku, Južnú Ameriku, Austráliu a Nový Zéland: Sound United, 1 Viper Way, Vista, California, 92081, USA

Pre Áziu: D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, JAPONSKO

Kto sme?

Sme spoločnosť Sound United, meno, ktoré používame na identifikáciu vlastníka našich značiek, dcérskych spoločností a pobočiek ako Denon, Polk, Marantz, Definitive Technologies, D&M, HEOS, Boston Acoustics a iné. Sme odhodlaní priniesť svetu zábavu prostredníctvom zvuku a naše produkty a služby poskytujeme na globálnom základe. Naše európske prevádzky sídlia v Eindhovene v D&M Europe B.V., Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Holandsko, Tel. +31 (0)40 2507844, číslo podľa Obchodnej komory: 17073774. Naše ďalšie sídla spoločnosti: Sound United, 1 Viper Way, Vista, Kalifornia, 92081, USA a D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, JAPONSKO. Korešpondenciu týkajúcu sa tejto politiky môžete posielať na vyššie uvedené adresy, do rúk: pracovníka ochrany osobných údajov.

Ako zhromažďujeme informácie od vás?

Informácie o vás získavame rôznymi spôsobmi, ako napríklad:

 • keď používate našu webovú stránku, napríklad keď nás kontaktujete vo veci produktov a služieb,
 • keď používate niektoré z našich produktov, ktoré sa pripájajú na internet, ako sú naše aplikácie a určité hardvérové produkty, ako sú napríklad naše audio- a videoprijímače, ktoré sa pripájajú na internet,
 • keď sa rozhodnete zaregistrovať svoj produkt alebo vytvoriť si u nás účet,
 • ak sa rozhodnete, že chcete od nás dostávať ponuky alebo literatúru, ako sú napríklad informačné bulletiny, aktuálne informácie o nových produktoch a ponuky.
Aký typ informácií od vás zhromažďujeme?

Keď komunikujete so spoločnosťou Sound United niektorým z vyššie uvedených spôsobov alebo spôsobmi, ktoré môžu byť dostupné v budúcnosti, môžeme si od vás vyžiadať alebo nám môžete poskytnúť určité údaje, napríklad:

 • vaše meno,
 • vaša e-mailová adresa,
 • vaše telefónne číslo,
 • vaše pohlavie,
 • váš vek,
 • informácie o zakúpených produktoch a službách,
 • vaše záujmy,
 • iné informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť.

V závislosti od možností výberu, ktorý ste urobili v nastaveniach ochrany osobných údajov na rôznych platformách sociálnych médií, môžu byť niektoré osobné informácie poskytnuté spoločnosti Sound United: vaše online aktivity a profily na sociálnych médiách, napr. záujmy, rodinný stav, pohlavie, používateľské meno, fotografia, príspevky, ktoré ste vykonali. Ak si to neželáte, aktualizujte svoje osobné nastavenia na platformách sociálnych médií, ktoré používate.

Okrem toho môžeme zhromažďovať osobné údaje prostredníctvom súborov cookie, používania našich aplikácií alebo podobných techník vrátane:

 • vašej IP adresy,
 • informácií o produkte,
 • informácií o používaní produktu,
 • protokolov o zlyhaní,
 • vášho ID súboru cookie,
 • vášho webového prehliadača,
 • vašej krajiny alebo územia a preferencie jazyka,
 • prihlasovacích údajov,
 • obsahu, ktorý ste sa rozhodli prehrať v niektorom z našich produktov (napríklad ak používate funkciu „história“ v aplikácii HEOS),
 • webových stránok, ktoré navštevujete na našich webových lokalitách,
 • reklám spoločnosti Sound United, na ktoré ste klikli.

S výnimkou základných informácií o vašom zariadení, ktoré sú potrebné na používanie niektorých našich softvérových aplikácií, máte na výber, aké informácie poskytnete. Poskytovanie osobných údajov nad rámec základných informácií týkajúcich sa vášho zariadenia sa nevyžaduje. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť konkrétne informácie, môže to znamenať, že niektoré funkcie našich produktov a služieb nebudú k dispozícii alebo sa zníži výkonnosť produktov. Napríklad registrácia účtu umožňuje používanie rôznych funkcií a služieb v našich softvérových aplikáciách, ale pre túto registráciu musíte zadať e-mailovú adresu.

Prečo zhromažďujeme tieto informácie a ako sa používajú?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame na tieto účely:

 • poskytovanie produktov a služieb pre vás,
 • udržiavanie kontaktu s vami,
 • optimalizácia našich produktov a služieb,
 • prieskum trhu,
 • služby zákazníkom a vybavovanie sťažností/sporov,
 • vykonávanie auditov, ako sú účtovné audity,
 • splnenie našich zákonných povinností,
 • aktivácia alebo registrácia určitých produktov a služieb alebo zlepšenie funkčnosti,
 • účasť spoločnosti Sound United v online komunitách vrátane našich sociálnych médií/stránok a blogov,
 • uchovávanie vašich preferencií pre budúce interakcie a komunikáciu od spoločnosti Sound United tak, aby sa informácie nemuseli znova zhromažďovať,
 • mať možnosť informovať vás o novinkách a ponúknuť vám testovať nové produkty a služby,
 • prijímanie prispôsobených správ, špeciálnych ponúk a reklám, ktoré sú relevantné pre vaše osobné záujmy, na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, a informácií, ktoré sme zhromaždili prostredníctvom súborov cookie alebo podobných techník týkajúcich sa používania webových stránok/sociálnych médií/blogov a výrobkov spoločnosti Sound United.

Ak nemáme vaše osobné údaje, môžu sa vyskytnúť tieto typy problémov (tento zoznam neobsahuje všetky možné vplyvy):

 • možno nebudeme schopní poskytnúť aktuálne informácie o produktoch, ktoré používate od spoločnosti Sound United, alebo tieto aktuálne informácie nemusia byť včas prijaté,
 • možno nebudeme schopní poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali, alebo vám nebudeme schopní poskytovať tieto služby tak rýchlo,
 • vaše výrobky Sound United nemusia rovnako dobre fungovať (napr. vaše hudobné preferencie alebo preferované hudobné zdroje nám umožňujú rýchlejšie poskytnúť určitý obsah alebo možnosti pri prehrávaní hudby).

Vaše osobné údaje môžeme analyzovať, aby sme vytvorili profil vašich záujmov a preferencií, aby sme vám mohli poskytnúť informácie, o ktorých si myslíme, že sú pre vás relevantné na rozdiel od informácií, ktoré sú všeobecnejšie. Aby sme to robili efektívnejšie, môžeme tiež použiť ďalšie informácie, ktoré sú o vás verejne dostupné z iných zdrojov. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú odhaliť a obmedziť podvody. Nepoužívame automatizované rozhodovanie.

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám. Nikdy sme to nerobili ani to nebudeme v budúcnosti robiť.

Aký je právny základ na získanie mojich informácií podľa nariadenia o GDPR

Právnym základom na spracovanie vašich údajov je dodržanie zmluvy, ktorá vám bude poskytnutá s požadovaným produktom alebo službou. V prípade niektorých údajov, ktoré sa rozhodnete poskytnúť nad rámec týchto informácií, ako napríklad informácie o adrese alebo preferenciách, ktoré poskytujete, je právnym základom na spracovanie súhlas. Ak ste súhlasili so spracovaním vašich údajov, môžete takýto súhlas odvolať tak, že uvediete, že ho chcete odvolať a pošlete e-mail na [email protected]. Toto odvolanie bude účinné, keď ho prijmeme a spracujeme, a bude sa vzťahovať na vaše údaje od tohto dátumu. Môžu sa vyskytnúť prípady, keď spracujeme vaše údaje na základe oprávnených záujmov, ako je napríklad predchádzanie podvodom. Spracovanie základných informácií o počítači a zariadení je nevyhnutné na plnenie našej zmluvy, aby ste mohli používať našu aplikáciu.

Ako dlho uchovávate moje informácie?

Vaše údaje uchovávame dovtedy, kým nám nenariadite konať inak, napríklad odoslaním e-mailu do nášho centra ochrany osobných údajov na adresu [email protected], alebo kým to prestane byť potrebné na to, aby sme vám poskytovali produkty alebo služby, o ktoré ste požiadali, a následne, pokiaľ neexistuje zákonný dôvod na ich uchovávanie, budú vymazané ako súčasť našej bežnej, pravidelnej aktualizácie našej databázy používateľov.

Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše údaje neposkytujeme ani neprenajímame tretím stranám. Všetka komunikácia s vami bude pochádzať od spoločnosti Sound United a jej spoločností alebo značiek. Vaše údaje nebudeme poskytovať tretím stranám, aby sme im umožnili predávať vám výrobky, pokiaľ ste nám nedali súhlas, aby sme to umožnili.

Vaše údaje poskytujeme tretím stranám z nižšie uvedených dôvodov, ale len s uzatvorenými dohodami, ktorými sa riadi ich používanie vašich údajov a ich vzťah so spoločnosťou Sound United.

Dôveryhodné tretie strany môžeme poveriť vykonávaním služieb v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov v našom mene. Napríklad, keď používate naše aplikácie, využívame servery tretích strán, aby sme uchovávali alebo vám poskytovali informácie, ako je hudobný obsah alebo iný obsah, ktoré možno prenášať z našich serverov do produktov Sound United. Ak prostredníctvom niektorej z našich webových stránok urobíte napr. nákup, môžeme mať vyhľadávací nástroj tretej strany, ktorý vašu objednávku spracuje alebo vykoná. Tieto tretie strany sa špecializujú na takéto služby a urýchľujú a zjednodušujú nákup.

S niektorými z našich pobočiek a dôveryhodných tretích strán máme uzatvorené zmluvy o spracovaní údajov alebo iné zmluvy s cieľom chrániť vaše údaje v súlade s platnými zákonmi. Zmluvy s týmito obchodnými partnermi obmedzia účely, na ktoré môžu byť vaše osobné údaje použité a zverejnené, a budú vyžadovať náležitú ochranu vašich osobných údajov.

Tretím stranám môžeme poskytovať anonymné údaje, nebudú to však údaje, ktoré bude možné s vami stotožniť. Môžeme napríklad poskytovať informácie o celkovom počte používateľov pre konkrétnu službu alebo produkt.

Spoločnosť Sound United môže časom predať podnik alebo časť podniku inej spoločnosti. Takýto prevod vlastníctva by mohol zahŕňať prevod vašich osobných údajov, ktoré priamo súvisia s týmto podnikom, na kupujúcu spoločnosť.

Môžeme tiež potrebovať zverejniť vaše osobné údaje, ak sa to požaduje alebo vyžaduje ako súčasť právneho poriadku alebo právneho procesu, ako je predvolanie alebo súdna požiadavka. V rámci našej účasti na Štíte ochrany súkromia podliehame tiež vyšetrovacím a vynucovacím právomociam FTC, ministerstva dopravy alebo akéhokoľvek iného štatutárneho orgánu autorizovaného v USA.

Umiestnenie vašich osobných údajov.

Spoločnosť Sound United môže uchovávať vaše osobné údaje v cloude. To znamená, že vaše osobné údaje môžu v mene spoločnosti Sound United spracovávať poskytovatelia cloudových služieb a môžu byť uložené na rôznych miestach po celom svete. Spoločnosť Sound United využíva organizačné opatrenia a usiluje sa o uzatváranie zmlúv s tretími stranami na ochranu vašich osobných údajov a na uloženie podobných, ale nie menej obmedzujúcich požiadaviek na našich poskytovateľov cloudových služieb vrátane požiadaviek, že vaše osobné údaje budú spracované výlučne na vyššie uvedené účely.

Údaje sa prenášajú do USA na základe štandardných zmluvných doložiek medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. So spracovateľmi údajov uzatvárame zmluvy, ktoré zabezpečujú, že vaše údaje môžu byť spracované iba na obmedzené a určené účely v súlade so súhlasom, ktorý poskytnete. Spracovateľ údajov musí poskytovať rovnakú úroveň ochrany, akú zaisťujeme my, a musí nás informovať, ak zistí, že už nemôže plniť túto povinnosť. Ak takéto oznámenie dostaneme, zastavíme spracovanie osobných údajov týmto spracovateľom údajov a prijmeme ďalšie primerané a vhodné kroky na nápravu takéhoto zlyhania. Kým sa vaše osobné údaje nachádzajú v inej krajine, môžu sa k nim dostať súdy, orgány činné v trestnom konaní a vnútroštátne bezpečnostné orgány v tejto krajine v súlade s jej platnými zákonmi.

Bezpečnostné opatrenia na ochranu pred stratou, zneužitím alebo zmenou vašich informácií

Bezpečnosť žiadneho prenosu dát nemôže byť zaručená na 100 %. V dôsledku toho, hoci sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť ani garantovať bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate prostredníctvom internetu, e-mailu alebo iných metód elektronickej komunikácie, a preto tak robíte na vlastné riziko. Keď dostaneme vaše osobné údaje, vynaložíme maximálne úsilie na zaistenie ich bezpečnosti v našich systémoch, na ochranu pred stratou, zneužitím alebo pozmenením.

Snažíme sa podieľať na Štíte ochrany súkromia a zaviazali sme sa dodržiavať zásady Štítu ochrany súkromia. Ďalšie informácie o Štíte ochrany súkromia môžete nájsť na: https://www.privacyshield.gov/welcome. Zoznam účastníkov programu Štítu ochrany súkromia nájdete na adrese: https://www.privacyshield.gov/list. Štít ochrany súkromia tiež poskytuje jednotlivcom možnosť využiť pri riešení sťažností alternatívneho poskytovateľa riešenia sporov a poskytuje vám bezplatné riešenie sťažností. Viac informácií o tomto alternatívnom procese riešenia sporov nájdete na: http://go.adr.org/privacyshieldannex.html.

Vaše možnosti

Máte možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete dostávať od nás informácie. Ak nechcete od nás dostávať priame marketingové oznámenia, môžete:

 • označiť príslušné políčko vo formulári, na ktorom zhromažďujeme vaše informácie, alebo
 • rozhodnúť sa odhlásiť z akejkoľvek komunikácie tak, že odpoviete na komunikáciu, ktorá vám bola odoslaná, zvyčajne prostredníctvom tlačidla „odhlásiť sa“ alebo odkazu na naše centrum preferencií.

Ak sa rozhodnete neprijímať komunikáciu, ktorú vám zasielame, alebo sa odhlásite z komunikácie s nami, nebudeme vás viac kontaktovať na marketingové účely prostredníctvom e-mailu, telefónu ani textovej správy, pokiaľ s tým znovu nebudete súhlasiť.

Ako môžete získať prístup k svojim informáciám a aktualizovať ich alebo byť „zabudnutý“

Presnosť vašich informácií je pre nás dôležitá. Ak zmeníte e-mailovú adresu alebo iné informácie, ktoré uchovávame, sú nepresné alebo neaktuálne, pošlite nám e-mail na adresu: [email protected] alebo nám napíšte v Európe na adresu: Sound United Europe, Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Holandsko. V Amerike, Austrálii a na Novom Zélande nám napíšte na adresu: Privacy Officer, Sound United, 1Viper Way, Vista, Kalifornia, 92081, USA. V Ázii nám napíšte na adresu: Privacy Officer, D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, JAPONSKO

Máte právo požadovať prehľad o vašich osobných údajoch. Ak je to možné, prehľad bude obsahovať informácie týkajúce sa zdroja (ak je to primerane dostupné), typu, účelu a kategórií príjemcov príslušných osobných údajov.

Máte právo požiadať o opravu, vymazanie alebo zablokovanie vašich osobných údajov. Máte tiež právo na prenosnosť údajov (prístup k vašim údajom v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) pre osobné údaje, ktoré poskytnete priamo nám.

Ak máte sťažnosti, ktoré chcete podať, môžete tak urobiť na miestnom orgáne dohľadu.

Máte tiež možnosť, za určitých podmienok, odvolať sa na záväzné rozhodcovské konanie v prípade sťažností týkajúcich sa dodržiavania Štítu ochrany súkromia, ktoré neboli vyriešené žiadnym iným mechanizmom Štítu ochrany súkromia. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Ak chcete získať prístup k vašim osobným údajom, opraviť ich alebo vymazať, pošlite žiadosť na [email protected] alebo na kontaktné miesto uvedené v akomkoľvek príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Sound United môže požadovať, aby ste:

 1. špecifikovali typ príslušných osobných údajov,
 2. špecifikovali, v primeranom možnom rozsahu, dátový systém, v ktorom sú osobné údaje pravdepodobne uložené,
 3. preukázali svoju totožnosť a
 4. v prípade opravy uviedli dôvody, prečo sú osobné údaje nesprávne alebo neúplné.

Do štyroch týždňov od prijatia žiadosti alebo námietky v spoločnosti Sound United vás bude spoločnosť písomne alebo e-mailom informovať buď (i) o opatreniach, ktoré spoločnosť Sound United prijala alebo prijme v reakcii na váš podnet, alebo (ii) o konečnom dátume, ku ktorému budete na vašu žiadosť informovaní o stanovisku spoločnosti Sound United, pričom tento dátum bude najneskôr do ôsmich týždňov od prijatia vašej žiadosti.

Používanie „cookies“

Rovnako ako väčšina webových stránok, aj naše webové stránky používajú súbory „cookie“. Naše aplikácie môžu tiež používať súbory cookie. Cookie je malý dátový súbor, ktorý je možné odoslať do vášho prehliadača alebo iného zariadenia, aby sa automaticky uložil do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Súbory „cookie“ sa bežne používajú na sledovanie vašich návštev tejto lokality alebo vaše používanie aplikácií, takže sa nemusíte prihlasovať na každej stránke, a na analyzovanie spôsobu, akým používate lokalitu alebo aplikáciu. Okrem iného môžu pomôcť prevádzkovateľom webových stránok a poskytovateľom aplikácií poskytovať vám lepšie služby. Je tiež možné nastaviť internetový prehliadač alebo mobilné zariadenie na odmietnutie súborov cookie, čo však môže ovplyvniť vašu schopnosť využívať niektoré časti webových stránok alebo aplikácií.

Súbory cookie je možné vypnúť nastavením predvolieb prehliadača. Vypnutie cookies môže mať za následok stratu funkčnosti pri používaní našej webovej stránky.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky prevádzkované inými organizáciami. Táto politika ochrany osobných údajov sa vzťahuje len na naše webové stránky, preto vám odporúčame, aby ste si na iných webových stránkach, ktoré navštívite, prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Nemôžeme niesť zodpovednosť za postupy a politiky ochrany osobných údajov iných stránok, aj keď sa k nim môžete dostať pomocou odkazov z našej webovej stránky.

Okrem toho, ak sa dostanete na našu webovú stránku z lokality tretej strany, nemôžeme niesť zodpovednosť za postupy a politiky ochrany osobných údajov vlastníkov a prevádzkovateľov tejto lokality tretej strany a odporúčame prečítať si politiku tejto lokality tretej strany.

Deti do 16 rokov

Chceme chrániť súkromie detí mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov vrátane, skôr ako nám poskytnete svoje osobné údaje, vždy si vyžiadajte súhlas svojho rodiča/opatrovníka. Naše webové stránky nie sú určené pre deti a neuchádzajú sa o ne. Vedome nezískavame ani sa nepokúšame získavať od detí osobné údaje ani od nich takéto údaje nepožadujeme.

Preskúmanie tejto politiky

Túto politiku pravidelne revidujeme. Táto politika bola naposledy aktualizovaná v júni 2018.