HEOS - zasilanie

HEOS 1 HS2

Pobór energii
Port sieciowy Tryb Gotowości Tryb Czuwania
Ethernet 3.5W 0.3W*
WiFi 4.1W 0.3W*
Bluetooth 4.1W 0.3W*
USB 4.5W 0.3W*
Wszystkie porty 4.5W 0.3W​*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowy Tryb Gotowości (QSM) Tryb Czuwania
Ethernet 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty 20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej po rozłączeniu połączenia Bluetooth 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS 3 HS2

Pobór energii
Port sieciowy Tryb Gotowości Tryb Czuwania
Ethernet 3.7W 0.3W*
WiFi 3.9W 0.3W*
Bluetooth 3.9W 0.3W*
USB 4.3W 0.3W*
Wszystkie porty 4.3W 0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowy Tryb Gotowości (QSM) Tryb Czuwania
Ethernet 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty 20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej po rozłączeniu połączenia Bluetooth 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS 5 HS2

Pobór energii
Port sieciowy Tryb Gotowości Tryb Czuwania
Ethernet 3.5W 0.3W*
WiFi 5.0W 0.3W*
Bluetooth 5.1W 0.3W*
USB 5.4W 0.3W*
Wszystkie porty 5.4W 0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowy Tryb Gotowości (QSM) Tryb Czuwania
Ethernet 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty 20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej po rozłączeniu połączenia Bluetooth 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS 7 HS2

Pobór energii
Port sieciowy Tryb Gotowości Tryb Czuwania
Ethernet 3.9W 0.3W*
WiFi 5.6W 0.3W*
Bluetooth 5.4W 0.3W*
USB 5.9W 0.3W*
Wszystkie porty 5.9W 0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowy Tryb Gotowości (QSM) Tryb Czuwania
Ethernet 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty 20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej po rozłączeniu połączenia Bluetooth 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS Amp HS2

Pobór energii
Port sieciowy Tryb Gotowości Tryb Czuwania
Ethernet 3.5W 0.3W*
WiFi 4.1W 0.3W*
Bluetooth 3.8W 0.3W*
USB 4.2W 0.3W*
Wszystkie porty 4.4W 0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowy Tryb Gotowości (QSM) Tryb Czuwania
Ethernet 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty 20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej po rozłączeniu połączenia Bluetooth 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS HomeCinema

Pobór energii
Soundbar

Port sieciowy Tryb Gotowości Tryb Czuwania
Ethernet 4.8W 0.49W*
WiFi 4.3W 0.49W*
Bluetooth BRAK BRAK
USB 5.7W 0.49W*
WEJŚCIE HDMI 4.8W 0.49W*
WYJŚCIE HDMI (ARC) 5.2W 0.49W*
OPT 4.0W 0.49W*
COAX 3.9W 0.49W*
Wszystkie porty 5.9W 0.49W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Soundbar

Port sieciowy Tryb Gotowości (QSM) Tryb Czuwania
Ethernet 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth BRAK BRAK
USB 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WEJŚCIE HDMI 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przejściu urządzenia HDMI i telewizora w tryb gotowości 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
WYJŚCIE HDMI (ARC) 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przełączeniu telewizora w tryb czuwania 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
OPT 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przejściu urządzenia OPT w stan czuwania 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
COAX 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przełączeniu urządzenia COAX w tryb gotowości 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty 20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej po przejściu podłączonych urządzeń w tryb gotowości 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
Subwoofer

Port sieciowy Tryb Gotowości Tryb Czuwania
Bezprzewodowy 0.76W -
Subwoofer

Port sieciowy Tryb Gotowości (QSM) Tryb Czuwania
Bezprzewodowy 10 sekund po przejściu soundbaru w Tryb Gotowości (TG) lub Tryb Czuwania -

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS AVR

Pobór energii
Port sieciowy Tryb Gotowości Tryb Czuwania
Ethernet 4.2W 0.4W*
WiFi 4.5W 0.4W*
Bluetooth 4.3W 0.4W*
USB 4.8W 0.4W*
WEJŚCIE HDMI 4.6W 0.4W*
WYJŚCIE HDMI (ARC) 4.5W 0.4W*
OPT 4.3W 0.4W*
COAX 4.3W 0.4W*
Wszystkie porty 5.6W 0.4W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowy Tryb Gotowości (QSM) Tryb Czuwania
Ethernet 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WEJŚCIE HDMI 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przejściu urządzenia HDMI i telewizora w tryb gotowości 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
WYJŚCIE HDMI (ARC) 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przełączeniu telewizora w tryb czuwania 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
OPT 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przejściu urządzenia OPT w stan czuwania 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
COAX 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przełączeniu urządzenia COAX w tryb gotowości 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty 20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieci po rozłączeniu połączenia Bluetooth i przejściu podłączonych urządzeń w tryb gotowości 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS BAR

Pobór energii
Port sieciowy Tryb Gotowości Tryb Czuwania
Ethernet 3.7W 0.4W*
WiFi 4.9W 0.4W*
Bluetooth 3.7W 0.4W*
USB 4.1W 0.4W*
WEJŚCIE HDMI 4.3W 0.4W*
WYJŚCIE HDMI (ARC) 3.8W 0.4W*
OPT 3.8W 0.4W*
COAX 3.8W 0.4W*
Wszystkie porty 5.9W 0.4W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowy Tryb Gotowości (QSM) Tryb Czuwania
Ethernet 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po rozłączeniu polączenia Bluetooth 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
USB 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WEJŚCIE HDMI 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przejściu urządzenia HDMI i telewizora w tryb gotowości 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
WYJŚCIE HDMI (ARC) 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przełączeniu telewizora w tryb czuwania 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego
OPT 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przejściu urządzenia OPT w stan czuwania 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
COAX 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po przełączeniu urządzenia COAX w tryb gotowości 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty 20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieci po rozłączeniu połączenia Bluetooth i przejściu podłączonych urządzeń w tryb gotowości 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia HDMI i bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS SUBWOOFER

Pobór energii
Port sieciowy Tryb Gotowości Tryb Czuwania
Ethernet 2.9W 0.3W*
WiFi 3.4W 0.3W*
Bluetooth BRAK BRAK
USB 3.7W 0.3W*
Wszystkie porty 4.0W 0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowy Tryb Gotowości (QSM) Tryb Czuwania
Ethernet 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
WiFi 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth BRAK BRAK
USB 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty 20 minut braku odtwarzania, brak kolejki, brak interakcji, brak podłączonego kabla AUX i brak aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

Aby dezaktywować port sieci bezprzewodowej: nawiąż połączenie Ethernet, przejdź do Ustawienia> Moje urządzenia> wybierz urządzenie> Zaawansowane> ustaw opcję Wireless Power Saving na WŁ. Aby ponownie aktywować port sieci bezprzewodowej, ustaw opcję Wireless Power Saving na OFF.
*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.

HEOS DRIVE HS2

Pobór energii
Port sieciowy Tryb Gotowości Tryb Czuwania
Ethernet 28.6W 0.3W*
Bluetooth BRAK BRAK
USB 29.0W 0.3W*
Wszystkie porty 30.7W 0.3W*
Domyślny czas do wejścia w tryb
Port sieciowy Tryb Gotowości (QSM) Tryb Czuwania
Ethernet 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Bluetooth BRAK BRAK
USB 20 minut bez odtwarzania, bez interakcji i bez aktywności sieciowej po zatrzymaniu odtwarzania na końcu kolejki 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego
Wszystkie porty 20 minut bez odtwarzania, bez kolejki, bez interakcji i bez aktywności sieciowej 60 min w Trybie Gotowości (TG) bez połączenia sieciowego

*To urządzenie HEOS nie może być kontrolowane ani obsługiwane bez połączenia ze wskazanym portem sieciowym, dlatego tryby sieciowe lub czuwania są nieodpowiednie dla zamierzonego wykorzystania tego portu.
Posiada cztery niezależne moduły sieciowe.
Sekcja wyjściowa wzmacniacza pracuje jako matryca dla czterech niezależnych reprodukcji.
Jest to profesjonalny produkt do instalacji niestandardowych.
Innymi słowy, zamknięcie portu sieciowego, o ile użytkownik to zamierza, nie spełni oczekiwań użytkowania tego produktu. Z tego powodu deklaracja CE nie obejmuje zgodności z punktem 26.

BĄDŹ PIERWSZYM, KTÓRY SIĘ DOWIE

Masz ochotę być na bieżąco z nowościami produktowymi i nadchodzącymi promocjami? Już teraz zapisz się do newslettera.

Polityka prywatności

DZIĘKUJEMY!

Do usłyszenia wkrótce