HEOS Polityka prywatności Pobierz

Sound United zobowiązuje się chronić i szanować prywatność swoich użytkowników

Jaki są cele niniejszej polityki prywatności?

Niniejsza polityka prywatności zawiera wyjaśnienia dotyczące tego, kiedy i dlaczego gromadzimy dane osobowe osób, które odwiedzają naszą stronę internetową, kupują i korzystają z naszych produktów, pobierają nasze oprogramowanie lub w inny sposób kontaktują się z nami, a także w jaki sposób wykorzystujemy te informacje, warunki, na jakich możemy je ujawniać innym osobom i jak to zabezpieczamy. Niniejsza polityka obowiązuje w firmie Sound United LLC i podmiotach stowarzyszonych i podrzędnych, dla marek takich, jak D&M Holdings Inc., Polk Audio, Denon, Marantz, HEOS i in.).

Naszym celem jest czynienie świata radośniejszym poprzez dźwięk. Aby to osiągnąć, staramy się zagwarantować naszym użytkownikom jak najlepszy dostęp do ich ulubionej muzyki. Dla osiągnięcia naszego celu musimy poznać Państwa preferencje w odniesieniu do naszych produktów i usług poprzez zrozumienie sposobu w jaki Państwo korzystają z naszych produktów.

Niniejsze zasady polityki prywatności mogą z czasem ulec zmianie, prosimy więc zajrzeć na tę stronę od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy nadal się Państwo z nimi zgadzają. Korzystanie z naszej witryny, lub wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola wyboru lub kliknięcie na przycisk "zaakceptuj", lub poprzez inny jednoznaczny wyraz akceptacji, oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na zasady niniejszej polityki prywatności.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki i naszych praktyk dotyczących prywatności należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres [email protected], lub pisemnie na adres naszego Specjalisty ds. Prywatności w następujących lokalizacjach:

Dla Europy i Wielkiej Brytanii: Sound United Europe, Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, The Netherlands.

Dla Ameryki Północnej, Południowej, Australii i Nowej Zelandii: Sound United, 1 Viper Way, Vista, California, 92081, USA

Dla Azji: D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, Japonia

Kim jesteśmy?

Nazwa Sound United stanowi wspólną nazwę określającą właściciela podmiotów stowarzyszonych i podrzędnych, marek takich, jak Denon, Polk, Marantz, Definitive Technologies, D&M, HEOS, Boston Acoustics i in. Naszym celem jest niesienie radości światu poprzez dźwięk i dostarczanie naszych produktów i usług na całym świecie. Nasze centrum operacyjne w Europie mieści się w Eindhoven pod adresem: D&M Europe B.V., Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Holandia, Tel. +31 (0)40 2507844, numer izby handlowej: 17073774. Adresy innych siedzib firmy to: Sound United, 1 Viper Way, Vista, California, 92081, USA, oraz D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, Japonia. Korespondencję na temat niniejszej polityki prywatności można kierować pod ww. adresy z dopiskiem: Privacy Officer [Specjalista ds. prywatności].

W jaki sposób gromadzone są dane użytkowników?

Informacje od użytkowników uzyskujemy na różnorodne sposoby:

 • w czasie korzystania z naszej strony internetowej, na przykład, kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie produktów i usług
 • w czasie korzystania z niektórych naszych produktów, które łączą się z Internetem, takich jak nasze aplikacje i niektóre produkty sprzętowe, takie jak nasze odbiorniki audio-wideo, które posiadają łącza internetowe
 • poprzez rejestrację zakupionego przez użytkowników produktu lub założenie u nas własnego konta
 • przy wyrażeniu zgody na otrzymywanie od nas materiałów takich, jak biuletyny lub aktualizacje i oferty produktów.
Jakie rodzaje danych użytkowników gromadzimy?

Jeśli pragną Państwo kontaktować się z nami w jakikolwiek z opisywanych powyżej lub oferowanych w przyszłości sposobów, możemy poprosić o dostarczenie nam danych wymienionych poniżej:

 • Nazwisko
 • Adres poczty elektronicznej
 • Numer telefonu
 • Płeć
 • Wiek
 • Informacja o zakupionych produktach i usługach
 • Zainteresowania
 • Inne informacje, które zechcą Państwo podać

W zależności od wyborów dokonanych w ustawieniach prywatności dla różnych platform mediów społecznościowych, firmie Sound United mogą zostać udostępnione niektóre dane o zakresie aktywności online i zawarte w profilach mediów społecznościowych, np. zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwa użytkownika, zdjęcia, zamieszczone posty.

Jeśli nie chcą się Państwo dzielić takimi informacjami, proszę zaktualizować ustawienia osobiste na używanych platformach społecznościowych.

Ponadto, możemy gromadzić dzięki plikom „cookie” (ciasteczka), lub za pomocą innych podobnych technik informacje o sposobie korzystania z naszych aplikacji, tj. dane takie jak:

 • Adres IP
 • Informacje o produkcie
 • Informacje o sposobie korzystania z produktu
 • Logi błędów
 • Numer ID plików cookie
 • Nazwa przeglądarki
 • Kraj i lokalizacja oraz ustawienia językowe
 • Dane logowania
 • Treści, które zostały przez użytkowników wybrane do odtwarzania na którymś jednym z naszych produktów (na przykład, przy korzystaniu z funkcji "Historia" w aplikacji HEOS)
 • Strony odwiedzane na naszej witrynie
 • Kliknięte reklamy Sound United

Z wyjątkiem podstawowych informacji o urządzeniu, które są niezbędne do korzystania z niektórych aplikacji, mogą Państwo wybrać rodzaj informacji jakie zostaną nam udostępnione. Podanie danych osobowych poza podstawowymi informacjami dotyczącymi danego urządzenia nie jest wymagane. Jednakże decyzja o nieprzekazywaniu konkretnych informacji może oznaczać, że niektóre funkcje naszych produktów i usług nie będą dla użytkownika dostępne lub zmniejszona zostanie wydajność produktu. Na przykład: rejestracja konta umożliwia korzystanie z różnych funkcji i usług w naszych aplikacjach, ale przy rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail.

Po co gromadzimy dane i jak je wykorzystujemy?

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe w następujących celach:

 • Dostarczenia użytkownikom produktów i usług
 • Kontaktu z użytkownikami
 • Optymalizacji produktów i usług
 • Badań rynkowych
 • Obsługi klientów i rozpatrywania reklamacji/sporów
 • Wykonywania audytów, takich jak audyty księgowe
 • Spełnienia wymogów prawnych
 • Aktywacji i rejestracji niektórych produktów i usług lub ulepszenia ich funkcjonalności
 • Udziału w społecznościach Sound United, w tym w kanałach na mediach/stronach społecznościowych i blogach.
 • Przechowywania preferencji dotyczących przyszłych interakcji i korespondencji z Sound United, dzięki czemu informacje nie muszą być gromadzone od nowa
 • Umożliwienia bieżącego informowania użytkowników, oferowania i testowania nowych produktów i usług
 • Dostarczania spersonalizowanych powiadomień, ofert specjalnych i reklam, które są związane z osobistymi zainteresowaniami użytkowników, ustalonymi na podstawie informacji udostępnionych oraz zebranych za pomocą plików cookie lub podobnych technik dotyczących korzystania ze stron internetowych / mediów społecznościowych / blogów i produktów Sound United.

Brak danych osobowych użytkownika, może spowodować wystąpienie następujących rodzajów problemów (lista ta nie wyczerpuje wszystkich możliwych skutków):

 • Możemy nie być w stanie zapewnić aktualizacji używanych produktów Sound United, lub aktualizacje te mogą nie zostać pobrane w odpowiednim czasie
 • Możemy nie być w stanie świadczyć żądanych usług, lub nie móc dostarczyć Państwu tych usług odpowiednio szybko.
 • Produkty Sound United mogą nie działać odpowiednio dobrze (np. preferencje muzyczne użytkowników lub preferowane źródła muzyki pozwalają nam na szybsze włączanie pewnych treści lub utworów podczas odtwarzania muzyki)

Dane osobowe mogą nam być potrzebne do tworzenia profili zainteresowań i preferencji, umożliwiających wysłanie informacji, które uznamy za istotne dla danej osoby, w przeciwieństwie do informacji bardziej ogólnych. Możemy również użyć dodatkowych informacji o użytkowniku, które są publicznie dostępne w innych źródłach, aby zwiększyć naszą efektywność. Dane osobowe użytkowników pozwalają także wykryć i zredukować nadużycia. Nie używamy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Nie będziemy sprzedawać danych osobowych stronom trzecim. Nigdy tego nie robiliśmy w przeszłości, ani nie planujemy w przyszłości.

Jaka jest podstawa prawna posługiwania się danymi osobowymi zgodnie z RODO

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi umowa zawarta na dostarczenie wnioskowanych przez użytkownika produktów lub usług. Dla niektórych danych, dostarczonych dodatkowo poza wymienionymi powyżej, takich jak na przykład udostępniony adres lub preferencje, podstawę prawną stanowi zgoda wyrażona przez użytkownika. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą taką zgodę wycofać, przesyłając swoje żądanie na adres [email protected]. Decyzja taka wejdzie w życie po otrzymaniu i przetworzeniu jej przez nas i dotyczyć będzie od tego dnia wszystkich danych użytkownika. Mogą zaistnieć okoliczności, w których dane użytkownika zostaną przetworzone przez nas dla uzasadnionych celów, takich jak zapobieżenie nadużyciom. Przetwarzanie podstawowych informacji o komputerze i urządzeniu jest niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy na korzystanie z naszej aplikacji.

Jak długo przechowujemy dane użytkowników?

Dane użytkowników będziemy przechowywać, dopóki nie poinformują nas Państwo o zmianie decyzji, na przykład odwiedzając nasze centrum prywatności znajdujące się pod adresem [email protected], lub gdy przechowywanie ich nie będzie już potrzebne do korzystania z naszych produktów lub usług, w którym to przypadku dane zostaną usunięte w ramach zwykłej, okresowej aktualizacji naszej bazy danych użytkowników, o ile nie zaistniały ważne prawne powody by je zachować.

Kto ma dostęp do danych użytkowników?

Nie będziemy sprzedawać ani użyczać danych użytkowników podmiotom trzecim. Wszelka korespondencja z Państwem odbywać się będzie poprzez Sound United, oraz jej firmy i marki. Nie będziemy udostępniać danych Państwa stronom trzecim, aby umożliwić im sprzedaż produktów, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę.

Udostępniamy dane użytkowników stronom trzecim w przypadkach wymienionych poniżej, tylko w ramach umów zawartych z Sound United regulującymi wykorzystanie informacji od użytkowników.

Możemy zlecić zaufanym stronom trzecim wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych w naszym imieniu. Na przykład, w przypadku gdy korzystanie z naszych aplikacji wiąże się z wykorzystaniem serwerów stron trzecich w celu przechowywania lub dostarczania informacji, takich jak utwory muzyczne lub innych treści, które mogą być przesyłane strumieniowo z naszych serwerów do produktów Sound United. W przypadku zawarcia transakcji, takiej jak zakup za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, możemy zlecić wykonanie zamówienia lub zrealizowanie poprzez wyszukiwarkę internetową innej firmy. Firmy zewnętrzne specjalizujące się w takich usługach czynią zakup szybszym i łatwiejszym.

W przypadku każdego z naszych podmiotów stowarzyszonych i zaufanych stron trzecich zawarliśmy umowy o przetwarzanie danych mające na celu ochronę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umowy z tymi partnerami biznesowymi ograniczają cele, w jakich można wykorzystywać i ujawniać dane osobowe, i nakładają wymóg odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych.

Możemy udostępniać anonimowe dane stronom trzecim, ale nie będą to dane, które mogą posłużyć do identyfikacji. Na przykład możemy udostępniać informacje o całkowitej liczbie użytkowników danej usługi lub produktu.

Firma Sound United lub jej część może z czasem stać się własnością innej firmy. Takie przeniesienie własności może obejmować przekazanie danych osobowych bezpośrednio związanych z tą działalnością do firmy kupującej.

Dane osobowe użytkowników mogą zostać również ujawnione, jeśli będzie to konieczne lub związane z wymogami prawa, procedurami prawnymi, nakazami lub procedurami sądowymi. W zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów podlegamy FTC, jak i Departamentowi Transportu oraz innym państwowym organom USA w ramach naszego uczestnictwa w programie Tarczy Prywatności.

Gdzie są przechowywane dane użytkowników.

Sound United może przechowywać dane osobowe użytkowników w chmurze. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przetwarzane w imieniu Sound United przez dostawcę usług w chmurze i mogą być przechowywane w różnych lokalizacjach na całym świecie. Firma Sound United wykorzystuje środki organizacyjne i stara się zawierać umowy z podmiotami trzecimi, których celem jest ochrona danych osobowych użytkowników i nakłada podobne, nie mniej restrykcyjne wymagania w stosunku do dostawców usług w chmurze, w tym wymogów przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wymienionych powyżej.

Dane są przesyłane do Stanów Zjednoczonych w oparciu o standardowe klauzule dotyczące przetwarzania danych i ich kontroli. Umowy jakie zawieramy z podmiotami przetwarzającymi dane zawierają zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych wyłącznie dla ograniczonych, określonych celów zgodnych z wyrażoną przez użytkowników zgodą. Podmiot przetwarzający dane gwarantuje ten sam poziom ochrony co my i zobowiązany jest powiadomić nas w przypadku niemożliwości spełnienia takiego zobowiązania. Jeśli otrzymamy taką informację, oznaczać to będzie, że podmiot przetwarzający dane zaprzestanie przetwarzać dane osobowe i podejmie inne uzasadnione i odpowiednie kroki w celu naprawienia defektu. Do danych przechowywanych w innym kraju mogą mieć dostęp sądy, organy ścigania i bezpieczeństwa państwa zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Środki bezpieczeństwa stosowane w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem lub modyfikacją danych użytkowników

Nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa przesyłanych danych. Dlatego też, dokładając wszelkich starań dla ochrony użytkowników danych osobowych, nie możemy jednocześnie zagwarantować bezpiecznego przesyłu danych wysyłanych do nas przez Internet, e-mail lub innymi elektronicznymi środkami komunikacji, i wszelkie tego typu działania podejmują Państwo na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych użytkowników, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów, chronić je przed utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą danych.

Staramy się uczestniczyć w Tarczy Prywatności i zobowiązujemy się do przestrzegania jej zasad. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności można uzyskać pod adresem: https://www.privacyshield.gov/welcome. Lista uczestników Tarczy Prywatności: https://www.privacyshield.gov/list. Tarcza prywatności daje też indywidualnym użytkownikom możliwość skorzystania z alternatywnej instytucji rozstrzygania sporów, reklamacji i zapewnia bezpłatną usługę rozpatrywania zażaleń. Więcej informacji na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem: http://go.adr.org/privacyshieldannex.html.

Wybór opcji

Mogą Państwo wybrać czy chcą otrzymywać od nas informacje, czy nie. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać informacji marketingowych od nas, prosimy:

 • zaznaczyć opcje w odpowiednich polach na naszym formularzu wyboru danych osobowych, lub
 • zrezygnować z subskrypcji wszystkich powiadomień, odpowiadając na wysłaną przez nas informację, zwykle naciskając na przycisk "anuluj subskrypcję" lub korzystając z linku w naszym centrum preferencji.

Jeśli zdecydują się Państwo na nieotrzymywanie od nas powiadomień lub anulują ich subskrypcję, nie będziemy mogli przesyłać Państwu informacji marketingowych mailem, telefonicznie ani SMS-owo, aż do ponownego wyrażenia przez Państwo na nie zgody.

W jaki sposób można uzyskać dostęp i aktualizować informacje lub zostać zapomnianym

Aktualność informacji jest dla nas bardzo ważna. Jeśli zmienią Państwo adres e-mail lub zdezaktualizowana zostanie jakakolwiek inna informacja, prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: [email protected], lub napisanie do nas, w Europie na adres: Sound United Europe, Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Holandia. W Amerykach, Australii i Nowej Zelandii na adres: Privacy Officer, Sound United, 1Viper Way, Vista, California, 92081, USA. W Azji: Privacy Officer, D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, Japonia

Mają Państwo prawo zażądać wglądu w posiadane przez nas dane osobowe. W miarę możliwości przegląd danych będzie zawierał informacje dotyczące ich źródła (jeśli są technicznie dostępne), rodzaj, cel i kategorię odbiorców odpowiednich Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo żądać korekty, usunięcia lub zablokowania swoich danych osobowych. Będą również Państwo mieli prawo do przenoszalności danych osobowych (uzyskując dostęp do swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie), które zostały przesłane bezpośrednio do nas.

Jeśli pragną Państwo złożyć zażalenie, można to zrobić w lokalnym urzędzie nadzoru.

Możliwe jest również, pod pewnymi warunkami, wniesienie o wiążący arbitraż w przypadku reklamacji dotyczących zgodności z Tarczą Prywatności, w przypadkach które nie mogą zostać rozpatrzone przez żaden inny jej mechanizm. Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Aby uzyskać dostęp, skorygować lub usunąć swoje dane osobowe, należy przesłać prośbę na adres [email protected] lub do punktu kontaktowego wskazanego w odpowiedniej informacji o ochronie prywatności. Sound United może zażądać:

 1. określenia typu danych osobowych, o które chodzi;
 2. w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe, określenie systemu danych, w którym dane osobowe są prawdopodobnie przechowywane
 3. udowodnienia tożsamości;
 4. w przypadku korekt, wymienienia powodów, które sprawiają, że dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne.

W ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku lub sprzeciwu, Sound United powiadomi użytkowników na piśmie lub e-mailem o (i) krokach, jakie Sound United podjął w odpowiedzi, lub (ii) ostatecznej dacie powiadomienia o stanowisku Sound United na dane żądanie, nie później niż osiem tygodni od otrzymania danego wniosku.

Wykorzystanie plików „cookie”

Podobnie jak większość stron internetowych, nasze witryny wykorzystują pliki „cookie”. Mogą one być także używane przez nasze aplikacje. Plik cookie to niewielki plik danych, który może zostać przesłany do przeglądarki lub innego urządzenia w celu jego automatycznego zapisania na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie są zwykle używane do śledzenia odwiedzin witryn lub korzystania z aplikacji, dzięki czemu nie ma potrzeby ciągłego logowania się na każdej stronie i sprawdzania sposobu korzystania z witryny lub aplikacji. Pozwalają one, przede wszystkim administratorom stron i aplikacji dostarczać użytkownikom usługi lepszej jakości. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, aby odrzucały one pliki cookie, ale może to wpływać na możliwości korzystania z niektórych części witryn lub aplikacji.

Pliki „cookie” można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie plików „cookie” może skutkować utratą funkcjonalności naszej witryny internetowej.

Linki do innych stron internetowych

Nasza witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn prowadzonych przez inne podmioty. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszych stron internetowych, dlatego zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności na innych odwiedzanych stronach internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki innych witryn, nawet jeśli uzyskano do nich dostęp za pomocą linków na naszej witrynie.

Co więcej, jeśli połączą się Państwo z naszą witryną za pomocą witryn innej firmy, nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki właścicieli i operatorów witryn firm zewnętrznych i zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności.

Użytkownicy w wieku poniżej 16 lat

Dbamy o ochronę prywatności dzieci w wieku poniżej 16 lat. Jeśli Użytkownik ma 16 lat lub jest młodszy, prosimy o uzyskanie wcześniejszej zgody rodzica/opiekuna za każdym razem, gdy podawane są nam dane osobowe. Nasze strony internetowe nie są przeznaczone do użytku przez dzieci, ani do takiego nie zachęcają. Nie zbieramy świadomie, ani nie próbujemy pozyskiwać danych osobowych od dzieci lub żądać od nich takich danych.

Aktualizacja naszej polityki prywatności

Nasza polityka prywatności podlega stałej aktualizacji. Niniejsza wersja polityki prywatności została ostatnio zaktualizowana w czerwcu 2018 r.