SPOŠTOVANI KUPCI

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka DENON in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo izdelek potreboval popravilo v garancijskem roku, ga pošljite na pooblaščeni servis. V izogib nepotrebnim nevšečnostim in stroškom, vam svetujemo, da ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo, predno aparat pošljete na servis.

Garancijski rok za domači HiFi program je 24 mesecev, za vse ostale DENON izdelke pa 12 mesecev.

Vse naprave in zvočniki iz našega prodajnega programa so bile testirane in preverjene skozi ves proizvodni proces. Toda, ne glede na to, če pride do kakršnih koli težav, vas prosimo, da sprejmete v vednost garancijske pogoje.

 1. Navedeni garancijski rok prične teči od dneva prodaje končnemu kupcu in se lahko uveljavlja samo ob priložitvi originalnega računa ter pravilno izpolnjenega garancijskega lista.
 2. Sonus Art d.o.o. jamči, da bo izdelek funkcioniral brezhibno in da bomo odstranili vse pomanjkljivosti ali okvare na izdelku, ki bi bile posledica TOVARNIŠKIH NAPAK in ki bi nastale v garancijskem roku pri normalni uporabi izdelka ter ob upoštevanju vseh navodil za uporabo.
 3. Če popravila ne bo mogoče izvršiti v roku 45 dni, bomo izdelek zamenjali, garancijski rok pa podaljšali za toliko časa, kolikor traja popravilo.
 4. Zagotavljamo proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po preteku garancijskega roka.
 5. V primeru da je potrebno popravilo izdelka, prosimo kontaktirajte pooblaščeni servis ali se obrnite na nas. Če je izdelek potrebno poslati pooblaščenem servisu, prosim da:
  • Je izdelek zapakiran v originalni embalaži.
  • So priloženi vsi potrebni dokumenti (račun, garancija itn.) Eventualne poškodbe, ki bi nastale ob prevozu gredo na račun in riziko kupca. Stroške prevoza priznavamo samo v primeru, da je prevoz izvršen z javnimi prevoznimi sredstvi.
 6. Poškodbe blaga, ki so eventualna posledica transporta blaga, praske na ohišju, raztrgano blago ipd. morajo biti prijavljene direktno prodajalcu v roku 3 dni! Poznejših reklamacij tevrste na žalost ne bo mogoče uveljavljati. Reklamacije te vrste ne veljajo v primeru, da je blago bilo zaradi tega prodano s posebnim popustom.

 

Iz te garancije so IZRECNO izključene:

 1. Vse poškodbe ali okvare, ki so posledica napačnega priključevanja, napačnih nastavitev v receiverjih, napak pri obratovanju ali mehanske poškodbe na enotah;
 2. Vse poškodbe, ki so posledica preobremenitve zaradi prevelike moči ojačevalnika, kot tudi zaradi premajhne moči ojačevalnika (ti. “clipping”), kot tudi poškodbe, ki so posledica nesmotrne uporabe tonskih kontrol, loudness ali ekvilajzerjev;
 3. Poškodbe, ki so posledica nenamenske uporabe naprav (npr. uporabljanje komercialnih naprav v profesionalne namene, uporaba na javnih mestih, na odprtih prostorih ipd.);
 4. Poškodbe, ki so posledica padca ali uporabe sile, poškodbe zaradi električnih sunkov, v primeru strele ali ostalih faktorjev na katere proizvajalec ali uvoznik nimata vpliva.
 5. Garancija ne velja v primeru, da so naprave bile odpirane ali popravljane s strani nepooblaščenih oseb.
 6. Garancija velja na geografskem območju republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnikov, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

 

Garancija ne zajema vzdrževanja, popravila in zamenjave delov zaradi normalne obrabe. Stroški pošiljanja v garancijskem roku so brezplačni le v primeru, da se za prevzem dogovorite s pooblaščenim servisom, ki bo na vaš naslov poslal svojo dostavno službo.

 

POOBLAŠČENI SERVIS:

Pro Elektronika d.o.o., Šmartinska cesta 152, BTC Ljubljana - Hala 3, 1000 Ljubljana, TEL.: 01/541-19-24, GSM: 041/729-446, 041/336-531, [email protected]