PRAVILA IN POGOJI

  • Denon zagotavlja to mesto na "kot je" osn​​ovi in ne daje nobenih zagotovil ali garancij v zvezi s to spletno stranjo ali njeno vsebino in zavrača vse take reprezentacije in jamstva. Poleg tega Denon ne daje nobenih zagotovil ali jamstev glede točnosti, popolnosti ali primernosti za kateri koli namen podatkov in s tem povezane grafike, objavljene na tej spletni strani. Informacije, vsebovane v tej spletni strani lahko vsebujejo tehnične nepravilnosti ali tiskarske napake. Vsa odgovornost Denona za kakršne koli tovrstne netočnosti ali napake je izrecno izključena v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.
  • Niti Denon niti noben od njenih direktorjev, zaposlenih ali drugih predstavnikov ne bo odgovoren za izgubo ali škodo, ki izvira iz ali je v zvezi z uporabo te spletne strani. To je celovita omejitev odgovornosti, ki velja za vso škodo katere koli vrste, vključno (brez omejitev) nadomestno, neposredno, posredno ali posledično škodo, izgubo podatkov, dohodka ali dobička, izgube ali poškodbe premoženja in terjatev tretjih oseb.
  • Denon niso odgovorni za vsebine, ki jih je mogoče dostopati iz povezanih strani. Vsako sklicevanje na povezane strani ali katere koli tretje osebe izdelka ali storitve, po imenu ne predstavlja ali pomeni našo podporo in ne prevzemamo nobena tveganja v zvezi z njo.
  • Ne glede na navedeno, nobena od izjem in omejitev iz tega navodila ne želi omejiti kakršne koli pravice, ki jih imate kot potrošnik po lokalni zakonodaji ali drugih zakonskih pravic, ki jih ni mogoče izključiti niti na kakršen koli način, da se izključi ali omeji Denon odgovornosti za vas za smrt ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ali malomarnosti naših zaposlenih/zastopnikov.
  • Vse blagovne znamke, storitvene znamke in trgovska imena, na tem spletnem mestu so delo ustreznega lastnika (ov), zato je razmnoževanje ali uporaba grafik, zvočnih dokumentov, zvočnih sekvenc in besedil(tiskano ali elektronsko) prepovedano brez izrecnega soglasja Denon ja.