Garantie Download

Denon produceert kwalitatief hoogwaardige producten, mocht echter blijken dat uw Denon product toch een defect vertoond, dan kunt u zich wenden tot de dealer waar u het product heeft gekocht. Via een geautoriseerde dealer verleent Denon zijn leveranciersgarantie, die 2 jaar bedraagt.

Uw dealer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de garantie en is tevens uw aanspreekpunt. Tijdens deze garantieperiode bent u gevrijwaard van reparatiekosten voor het herstel van uw Denon product. Verdere aanspraken, behoudens de reparatiekosten zijn uitgesloten. Mocht echter blijken dat het product door ondeskundig gebruik, door onheil van buitenaf of door een niet geautoriseerde wijziging (zowel hard- als software matig) defect is gegaan, dan zullen de reparatiekosten niet worden gedekt door de leveranciersgarantie. De garantieperiode gaat in vanaf de eerste verkoopdatum van het product. Als bewijs hiervoor moet het aankoopbewijs worden overlegd en worden afgegeven bij uw dealer. Lever bij voorkeur uw defect product in de originele verpakking en stootbuffers aan bij uw dealer.

Om zeker te zijn van de Denon leveranciersgarantie, raden wij u aan om voor uw aankoop onze dealer-locator te raadplegen om uzelf ervan te verzekeren dat de dealer waar u het product wilt kopen ook een geautoriseerde Denon dealer is. Niet geautoriseerde dealers zijn namelijk uitgesloten van de Denon leveranciersgarantie.

Voor producten met een defect waarvan de Denon leveranciersgarantie is verlopen, kunt u zich wenden tot uw dealer of rechtstreeks contact zoeken met onze geautoriseerde service partners.