PMA-2500NE

Eersteklas geïntegreerde versterker met DAC-modus voor audio met hoge resolutie.

Denon premium product - alleen verkrijgbaar bij premium dealers.

Adviesprijs: € 2499

Overzicht - PMA-2500NE

Overview

Geïntegreerde versterker met DAC-modus

Geïntegreerde versterker met USB-DAC voor audio met hoge resolutie en “Simple & Straight” technisch design, afgekeken van topklassemodellen uitgangsvermogen

 • 2 x 160 W (4 ohm)
 • versterker met Advanced Ultra High Current (UHC)-MOS Single Push-Pull-circuit en nieuwe Schottky-diodes
 • DAC-masterklokontwerp

   

 • USB-B-ingang voor audio met hoge resolutie tot 384 kHz/32 bits en 11,2 MHz DSD
 • digitale isolator voor het elimineren van computerruis met hoge frequentie op de USB-B
 • ruisarm OLED-display voor het weergeven van bron en samplefrequentie
 • analoge modus voor pure geluidsweergave met uitgeschakeld digitaal audiocircuit en display
 • Advanced AL32 Processing Plus
 • Direct Mechanical Ground-constructie die trillingen tot een minimum beperkt
 • chassisconstructie met zes afzonderlijke blokken voor het elimineren van ruis
 • lekstroombeveiligde dubbele transformatoren
 • hoofdtransformator met afzonderlijke voedingen voor analoge en digitale circuits
 • breed dynamisch afspeelbereik, met ondersteuning van audiobronnen met hoge resolutie
 • hoogwaardige volumeregeling voor nauwkeurige afstemming
 • twee optische en twee coaxiale digitale ingangen
 • krachtige MM & MC phono-equalizerversterker 
 • verkrijgbaar in premium zilver

Denon is een van de weinige audiomerken die actief HiFi-componenten is blijven ontwikkelen en HiFi-audiotechnologieën is blijven bedenken, verbeteren en toepassen. De 2500NE-serie is ontworpen voor deze tijd en is ontwikkeld door ervaren technici én talentvolle jonge technici die de technologieën en -expertise die Denon in de loop van tientallen jaren heeft ontwikkeld, overgedragen hebben gekregen. De prestaties van de PMA-2500NE overtreffen die van Denons eerdere PMA-2000-serie. Met zijn topkwaliteit constructie, unieke Denon-technologieën en allernieuwste aansluitopties is de PMA-2500NE het neusje van de zalm op het gebied van geluidstechnologie. Dankzij de USB-B-ingang aan de achterzijde en de ingebouwde hoogwaardige D/A-omzetter is de geluidskwaliteit waarmee de PMA bestanden met een hoge resolutie tot 384kHz/32 bits en DSD-bestanden tot 11,2 MHz via de computer weergeeft, subliem. Voor optimale prestaties via analoge ingangen is de PMA voorzien van een analoge modus waarmee alle secties die niet worden gebruikt, zoals het digitale ingangscircuit of het ruisarme display, kunnen worden uitgeschakeld om een pure geluidsweergave te realiseren.

Geavanceerde UHC-MOS Single-Push-Pull-circuit

Om subtiele details en krachtig geluid perfect in balans te brengen, maakt de PMA-2500NE gebruik van Ultra High Current MOS (UHC-MOS) FET's, die veel stroom kunnen genereren in een Single Push-Pull-configuratie die zorgt voor superieure lineariteit in de uitgangsfase over het gehele geluidsbereik, van muzikale details tot krachtige stroom. De techniek van het gelijktijdig aansturen van meerdere versterkers om een krachtige stroom te garanderen, bood een oplossing voor het probleem van dof geluid door ongelijke prestaties van de apparaten onderling. Om muzikale expressie met subtiele klanknuances te realiseren, is Denon zich blijven richten op versterking door één paar apparaten. De PMA-2500NE is voorzien van UHC-MOS FET's met een hoog voltage en grote capaciteit (piekstroom van 210 A). De dubbele FET's + cascade zelfstartaansluiting houdt het voltage voor de UHC-MOS constant terwijl de temperatuur stabieler wordt gemaakt om de superieure akoestische kenmerken van UHC-MOS goed tot hun recht te laten komen.

Versterkerconstructie met hoog vermogen 

Het circuit van de versterker is veranderd: de conventionele tweetrapsconfiguratie is vervangen door een hoogvermogen eindversterker in een eentrapsconfiguratie voor een minder omslachtige signaalweg. Door ervoor te zorgen dat audiosignalen minder apparaten hoeven te passeren en door de signaalwegen zo kort mogelijk te maken, kan een zeer zuiver geluid worden weergegeven. De beveiligingscircuits voor de uitgangstrap van de eindversterker zijn ook aanzienlijk verbeterd. De stroombegrenzer is vervangen door een systeem dat in realtime temperatuurschommelingen in de vermogenstransistor waarneemt, en de stroomcapaciteit van de transistors van de drivertrap is opgevoerd van 1,5 A tot 2,0 A. Dit heeft geleid tot een verdubbeling, ten opzichte van conventionele ontwerpen, van de onmiddellijke stroomafgifte van de versterker (110 A) en tot een aanzienlijke verbetering van de bestuurbaarheid van de luidsprekers (dempingsfactor: groter dan 700, 20 Hz-20 kHz).

Circuit voor snelle thermische terugkoppeling

Behalve de UHC-MOS van de eindversterker en de temperatuurcompensatietransistors bevat de PMA-2500NE transistors in de drivertrap van de eindversterker die thermisch gekoppeld zijn aan een radiator (koperplaat). Omdat alle apparaten die gebruikmaken van ruststroom thermisch gekoppeld zijn, is de ruststroom nu stabieler, wat een helderder en stabieler geluid oplevert.

Circuit gelijkstroomversterker

Om een "Simple & Straight"-ontwerp voor de circuits tot stand te brengen, zijn de ingang en uitgang volledig ontdaan van actieve servocircuits en koppelcondensatoren. Om een versterkercircuit te realiseren met zeer stabiele gelijkstroom (DC), is in het DC-servocircuit gebruikgemaakt van een eenvoudig passief circuit met condensatoren en weerstanden. Bovendien is het FET-circuit van de differentiële ingangsversterker die gebruikmaakt van een dubbele FET + cascade zelfstartaansluiting opnieuw onder de loep genomen, wat heeft geresulteerd in verbeterde gelijkstroomeigenschappen en een stabielere weergave in het lagere bereik ten opzichte van conventionele ontwerpen.

Krachtige voedingscircuits

De PMA-2500NE is voorzien van twee transformatoren die in tegengestelde richting zijn aangebracht in een Leakage Cancelling-montagesysteem (LC) voor het onderdrukken van wederzijdse beïnvloeding van magnetische flux, een bron van ruis, lekkage uit de transformatoren. Voor gelijkrichting zijn op maat gemaakte elektrolytcondensatoren met hoge capaciteit van Denon gebruikt, en in het circuit van de gelijkrichter zijn verlies- en ruisarme hogesnelheids-Schottky-diodes gebruikt. Dit garandeert voldoende aanvoer van schone stroom. Om een "Simple & Straight"-circuitconfiguratie tot stand te brengen, is de verbindingseenheid tussen de diode-eenheid en de blokcondensator weggenomen, zodat de voedingskabel naar de eindversterker drastisch wordt verkort. Voor de voedingskabel is zeer dik OFC-draadmateriaal gebruikt om de impedantie te beperken.

Chassisconfiguratie met zes blokken

Het chassis van de PMA-2500NE bestaat uit zes afzonderlijke blokken die de phono-equalizer en het ingangscircuit, het volumeregelingscircuit, het USB-DAC-circuit, het versterkingscircuit, het voedingsgedeelte en het besturingsgedeelte huisvesten. Het chassis met 1,6 mm dikke staalplaten beschermt de signaalcircuits tegen externe trillingen en elimineert de nadelige effecten van interferentie tussen de circuits onderling.

MM/MC-phono-equalizer

De PMA-2500NE bevat een phono-equalizer die input via MM en MC-elementen mogelijk maakt. Deze phono-equalizer heeft een hoog vermogen, en aangezien lussen in het printplaatpatroon de geluidskwaliteit nadelig kunnen beïnvloeden, is het "Simple & Straight"-ontwerp een belangrijke verbetering. De MM/MC-tuimelschakelaar op de PMA-2500NE is veranderd van een drukschakelaar in een relaisschakelaar, waardoor het patroon op de printplaat korter wordt en signaallussen kleiner worden en subtiele analoge signalen zuiverder kunnen worden versterkt.

Analoge volumeregeling van audiofiele kwaliteit

De PMA-2500NE heeft een gemotoriseerde volumeregeling van audiofiele kwaliteit die gebruikmaakt van een draadborstel met meerdere contacten. Omdat de analoge volumeregeling die Denon is blijven gebruiken geen ingangsbuffercircuit nodig heeft, kan de circuitconfiguratie simpeler zijn dan die van digitale volumeregelingen. Het aluminium dat voor de knop is gebruikt, is 2,5 maal zo dik als bij conventionele knoppen, waardoor de knop zwaarder is en mechanische trillingen beter kan onderdrukken.

Direct Mechanical Ground-constructie

Het voedingsgedeelte, aangebracht op een stevig subchassis met drie 1,6 mm dikke staalplaten, bevindt zich in het hart van de PMA-2500NE. De positie van deze goed uitgebalanceerde massa met aan weerszijden koelelementen is ideaal om te voorkomen dat trillingen de geluidskwaliteit aantasten. De voetjes die het zware gewicht van de voedingstransformator, de koelelementen en het chassis dragen, zijn gemaakt van zeer stevig en solide Bulk Molding Compound (BMC), en zeer dichte viltkussentjes zorgen voor verdere absorptie van de trillingen.

USB-DAC die 11,2-MHz DSD en 32-bits 384 kHz PCM ondersteunt

De PMA-2500NE biedt USB-DAC-functies die 11,2-MHz DSD en 384 kHz/32-bits PCM-ingangssignalen ondersteunen. DSD-overdrachtsmethoden ondersteunen ASIO oorspronkelijk afspelen en DSD-audio over PCM-frames (DoP). Aangezien a-synchrone overdracht wordt geregeld door de masterklok van de PMA-2500NE en niet door de klok van een computer, is de overdracht jittervrij. In de PMA-2500NE is dezelfde D/A-omzetter gebruikt als de 384 kHz/32-bits en DSD-geschikte topklasse DAC Burr Brown PCM1795 die is gebruikt in de DCD-2500NE, wat resulteert in een zuiver, hoogwaardig geluid.

Digitale isolator

De PMA-2500NE is voorzien van een digitale isolator met hoge snelheid die aantasting van de geluidskwaliteit door hogefrequentieruis van een via USB aangesloten computer of de digitale ingangen van de PMA-2500NE ongedaan maakt. Aangezien data magnetisch via wikkelingen in een IC-chip worden overgedragen, worden de in- en uitgang elektrisch geïsoleerd. Door de signaalleiding tussen het digitale audiocircuit en de D/A-omzetter te isoleren, worden negatieve invloeden van hogefrequentieruis op analoge audiocircuits na de D/A-omzetter ongedaan gemaakt. De PMA-2500NE bevat ook een speciale vermogenstransformator voor het digitale circuit om ruis afkomstig van de voedingsbron buiten te sluiten. Daarnaast is onder de voet van de transformator een digitaal ingangscircuit aangebracht met drie 1,6 mm dikke staalplaten, die moet voorkomen dat deze het analoge audiocircuit negatief beïnvloedt.

Advanced AL32 Processing Plus met ondersteuning van 384 kHz, 32-bits PCM-ingang

Voor de digitale ingang maakt de PMA-2500NE gebruik van Advanced AL32 Processing Plus, de nieuwste versie van de analoge Waveform-weergavetechnologie van Denon die gebruikmaakt van unieke data-interpolatiealgoritmen en tevens een 384 kHz/32-bits PCM-signaalingang met hoge resolutie ondersteunt. Deze algoritmen voegen voor en achter bestaande punten in grote hoeveelheden data punten toe die nodig zijn om een vloeiende golfvorm te creëren die het originele signaal dicht benadert. Het zorgvuldig herstellen van gegevens die tijdens digitaal opnemen verloren zijn gegaan, resulteert in een zeer gedetailleerd, storingsvrij, nauwkeurig gepositioneerd geluid dat zeer expressief is in het lagere bereik en het originele geluid dicht benadert.

DAC-masterklokontwerp 

Om de digitale circuits nauwkeurig op elkaar af te stemmen, behandelt het DAC-masterklokontwerp van de PMA-2500NE de DAC als master wanneer er kloksignalen worden aangeleverd. Door de masterklok direct naast de D/A-omzetter (DAC) te plaatsen, wordt jitter onderdrukt en wordt een uiterst precieze D/A-omzetting gegarandeerd. Daarnaast is de kwaliteit van de klok, die als referentie zal dienen voor de werking van de halfgeleider, van groot belang voor het optimaal functioneren van het digitale audioschakelcircuit. De PMA-2500NE maakt daarom gebruik van een klokoscillator die faseruis door verschuiving van frequenties aanzienlijk verkleint. De PMA-2500NE is voorts voorzien van twee klokoscillatoren, een voor elke samplingfrequentie (44,1 kHz en 48 kHz), die tussen de frequenties geschakeld kan worden om jitter volledig te onderdrukken.

Analoge modus

Tijdens de analoge weergave van audio kan met de analoge modus de speciale digitale transformator worden uitgezet en kan het digitale ingangscircuit volledig worden uitgeschakeld om te voorkomen dat hoge frequenties de analoge sectie beïnvloeden. Met de analoge modus wordt ook het fluorescerende display uitgezet, waardoor de PMA-2500NE kan worden gebruikt als puur analoge versterker.

* In de analoge modus worden de USB-B en de coaxiale en optische digitale ingangen uitgeschakeld.

Externe ingangsaansluitingen van de voorversterker

De PMA-2500NE heeft “EXT.PRE”-ingangsaansluitingen – ingangen met een vast vermogen – waarmee een externe voorversterker kan worden aangesloten en waarmee de PMA-2500NE als eindversterker kan worden gebruikt. Dit is handig wanneer een AV-versterker via zijn pre-outs wordt aangesloten zodat de luisterruimte met dezelfde voorluidsprekers als thuisbioscoop kan worden gebruikt.

Vergulde speakeraansluitingen

De luidsprekeraansluitingen van de PMA-2500NE zijn verguld om corrosie te voorkomen en betrouwbare, duurzame aansluitingen te garanderen. Dikke spades en banaanstekkers worden ook ondersteund.

Afstandsbediening met aluminium bovenkant waarmee ook de CD-speler kan worden bediend

De PMA-2500NE wordt geleverd met een afstandsbediening met aluminium bovenkant waarmee ook de DCD-2500NE en andere versterkers van Denon kunnen worden bediend.

Specificaties - PMA-2500NE

EIGENSCHAPPEN
IN-/UITGANGEN
SPECIFICATIES
Algemeen

DOWNLOADS - PMA-2500NE

pdf file
Online Manual
pdf file
PMA-2500NE Product Information Sheet - EN

1,60 MB
01-11-2016

pdf file
PMA-2500NE Driver

1,71 MB
01-12-2016

pdf file
Denon White Paper DAC

4,05 MB
11-15-2017

pdf file
XMDriver_Windows_7_8_8_1.zip

1,71 MB
11-15-2017

pdf file
XMDriver_Windows_10.zip

1,72 MB
11-15-2017

RECENSIES & AWARDS - PMA-2500NE

RECENSIES & AWARDS
05-23-2016
PMA-2500NE & DCD-2500NE Absurd goed
Alpha Audio mocht de PMA-2500NE en DCD2500NE testen en beoordeelt de set als absurd goed.
Volgens Alpha Audio is de PMA-2500NE een degelijke versterker die breed inzetbaar is. Het laag is heerlijk vol en krachtig, zonder controle te verliezen en het midden is duidelijk en mooi detailrijk.
De DCD-2500NE is volgens Alpha Audio een apparaat voor puristen. De set krijgt maar liefst 4,5 sterren van Alpha Audio.
PMA-2500NE Outstanding Product

De Denon PMA-2500NE is door Hi-fi News uitgeroepen tot Outstanding Product. Volgens Hi-Fi News is de PMA-2500NE een voorbeeld van de meest complete versterker van 2016.

Quote:

"If this is typical of the ‘compleat amplifier’ circa 2016, then I’m dazzled. For under £2k, it covers most contingencies, with sound to charm, admirable build quality and enough power to allow you to ignore any feelings of inadequacy. It even made a reasonable fist of the Wilson Alexias, and the phono section was a total surprise. But this shines because it can be most things to most people in the age of convergence."

03-21-2016
Stereo Award PMA-2500NE
'Een majestueuze en rijke versterker die uitstekend is uitgerust.' 'De PMA-2500NE met de DCD-2500NE is een opvallend aantrekkelijk stereopaar, die het aanraden waard is'

VERGELIJKING - PMA-2500NE

Model
PMA-2500NE