Εγγύηση

Όροι και Συνθήκες Εγγύησης για Τελικούς Καταναλωτές
Η DENON παράγει υψηλής-ποιότητας προϊόντα. Εάν, εν τούτοις, υπάρχει λόγος να εγερθεί καταγγελία λόγω ατελειών των υλικών, ο αγοραστής έχει δικαίωμα να προβάλει νομική αξίωση εγγύησης μέσω του εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή, από τον οποίο προμηθεύτηκε το προϊόν. Η εγγύηση κατωτέρω είναι χωρίς επιφύλαξη ως προς αυτά τα νόμιμα δικαιώματα.

Εκτός από τις αξιώσεις αυτές, η DENON εκχωρεί στους τελικούς καταναλωτές περιορισμένου-χρόνου εγγύηση του κατασκευαστή για ατέλειες της παραγωγής και των υλικών σε προϊόντα της DENON, προμηθευθέντα από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή προϊόντων της DENON. Η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε ζημία, ως αποτέλεσμα κακού χειρισμού, κακής χρήσης, πτώσης ή κρούσης του προϊόντος ή από φυσική φθορά.

Η περίοδος της 2-ετούς εγγύησης ξεκινά από την ημέρα αγοράς του καινούριου προϊόντος από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή προϊόντων της DENON. Στην περίπτωση αξίωσης εγγύησης, η DENON αντικαθιστά το ελαττωματικό υλικό και το εγκαθιστά δωρεάν. Οποιεσδήποτε περαιτέρω αξιώσεις αποκλείονται.

Η παρεχόμενη από την DENON δωρεάν υπηρεσία εγγύησης προϋποθέτει, ότι το προϊόν είναι ασφαλώς συσκευασμένο, για να αποτραπεί ζημία από θραύση ή κρούση (ει δυνατόν στην εργοστασιακή του συσκευασία) και αποστέλλεται στον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή προϊόντων της DENON, από τον οποίο ο τελικός καταναλωτής αγόρασε το προϊόν. Ο μεταπωλητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υλοποίηση της υπηρεσίας εγγύησης. Περαιτέρω προϋπόθεση είναι η επίδειξη της πρωτότυπης απόδειξης λιανικής πώλησης από αυτόν τον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή, όπου θα φαίνεται το όνομα του τελικού καταναλωτή, η ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο του αποσταλέντος προϊόντος.

Για να είστε σίγουροι για την εγγύηση κατασκευαστή της DENON, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον Εντοπισμό Μεταπωλητή, πριν κάνετε την αγορά σας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι είναι εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής της DENON. Μη εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές εξαιρούνται από την εγγύηση κατασκευαστή της DENON.

Εάν το προϊόν καλύπτεται από επέκταση εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή που προσέφερε την επέκταση εγγύησης (συνήθως το σημείο πώλησης, απ' όπου αγοράστηκε το προϊόν).

Η εγγύηση ισχύει για ακριβώς 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό καταναλωτή εκτός από τις κεφαλές (Laser) των Blu Ray, DVD, CD, για τις οποίες ισχύει εγγύηση 6 μηνών.