ZÁRUKA

DENON produkuje vysoce kvalitní produkty, avšak může se stát, že na některém výrobku se objeví neočekávaná závada. Tehdy prosím kontaktujte dodavatele od kterého jste produkt zakoupili.Denon poskytuje dvouletou záruku od data zakoupení u autorizovaného prodejce Denon. Záruka obsahuje i jednotlivé součástky a materiály. Za splnění podmínek záruky je plně odpovědný váš dodavatel.

Uhradíme veškeré náklady na provedenou práci a materiál pro položky na které se vztahuje záruka. Odpovědnost Denon za vadný výrobek je omezena na opravu nebo výměnu výrobku podle volby. Denon nenese žádnou odpovědnost za škody na jiných výrobcích způsobené závadou v produktech Denon, náhradu škody, nebo jakékoli další nároky.

Záruční lhůta začíná běžet dnem prodeje výrobku koncovému uživateli. Pro prokázání tohoto data prosím předejte svému prodejci účtenku potvrzující nákup. Nejvhodnějším řešením je vždy dodat vadný výrobek svému prodejci v originálním ochranném obalu, snížíte tak riziko poškození při následné manipulaci s ním.

Pokud si chcete být jisti, že bude záruka výrobce Denon platná, doporučujeme si před provedením nákupu prověřit prodejce v našem lokátoru prodejců. Budete si jistý, že nakupujete od autorizovaného prodejce Denon. Nákupem u neautorizovaných obchodníků budou takto zakoupené produkty vyloučeny z programu záruky výrobce Denon.

Pokud máte produkt s prodlouženou zárukou, obracejte se pro její uplatnění vždy přímo na daného prodejce, který Vám tuto prodlouženou záruku poskytl (z pravidla je to stejné místo kde jste produkt zakoupili).

U výrobků s vadou, pro kterou záruka výrobce Denon vypršela, doporučujeme přímo kontaktovat prodejce nebo některého z našich autorizovaných servisních partnerů.