Právní doložka / PODMÍNKY

  • Denon UK poskytuje tuto stránku tak 'jako je' a nenese žádnou odpovědnost ani záruky jakéhokoliv druhu s ohledem na tento web nebo jeho obsah a odmítá všechny takové prohlášení a záruky. Kromě toho Denon UK nedělá žádná prohlášení ani záruky týkající přesnosti, úplnosti nebo vhodnosti pro jakýkoliv účel použití informací a souvisejících grafik zveřejněné na těchto stránkách. Informace obsažené na těchto stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Celá odpovědnost za Denon, jakkoli vzniklá za případné nepřesnosti či chyby je výslovně vyloučena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.
  • Ani Denon UK, ani žádný z jejích ředitelů, zaměstnanců nebo jiných zástupců nebude odpovědný za ztrátu nebo poškození vyplývající z, nebo v souvislosti s používáním těchto stránek. Jedná se o komplexní omezení odpovědnosti, který se vztahuje na všechny škody jakéhokoli druhu, včetně (bez omezení) kompenzační, přímé, nepřímé nebo následné škody, ztráty dat, příjmu nebo zisku, ztráty či škody na majetku a nároků třetích stran.
  • Denon není zodpovědní za jakékoli materiální škody, které mohou nastat při přistupování na stránku z dalších odkazovaných stránek nebo jejich obsahu. Jakýkoli odkaz na odkazované stránce, nebo určité produkty či služby třetích stran nepředstavují ani nenaznačují náš souhlas a nesete veškerá rizika s ohledem na jejich používání.
  • Bez ohledu na výše uvedené, žádná z výjimek a omezení tohoto prohlášení není určena k omezení žádných práv, které můžete mít jako spotřebitel podle místních zákonů, nebo jiných zákonných práv, které nelze vyloučit ani v žádném případě nevylučují ani neomezují odpovědnost Denon za smrt nebo zranění vyplývající z naší nedbalosti nebo z nedbalosti našich zaměstnanců či zástupců.
  • Všechny ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy na tomto místě jsou známkami příslušného majitele (ů) a jejich reprodukce nebo použití grafiky, zvukových dokumentů, zvukových sekvencí a textů nebo jiných elektronických nebo tištěných součástí je zakázána bez výslovného souhlasu Denon UK.