Obecné oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Masimo Consumer

Poslední aktualizace: 3. dubna 2023

My, společnost Masimo Consumer, poskytujeme toto obecné oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Masimo Consumer, abychom vysvětlili, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a jinak zpracováváme vaše osobní údaje, když používáte naše produkty a aplikace, navštěvujete naše události, používáte naše webové stránky, a práva, která můžete mít podle platných zákonů o ochraně osobních údajů.

Toto je oznámení o ochraně osobních údajů společnosti DEI Sales, Inc. a jejích provozních skupin, dceřiných společností, divizí a značek, jako jsou Boston Acoustics, Bowers & Wilkins, Classé, Definitive Technology, Denon, HEOS, Marantz, Masimo a Polk, dále společně označovaných jako „Masimo Consumer“, a také jako „my“, „nás“, „naše“.

Ve společnosti Masimo Consumer se zavazujeme chránit a respektovat vaše soukromí a bezpečnost informací týkajících se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „osobní údaje“ – pojmy „osobní údaje“ a „osobní informace“ jsou v tomto dokumentu používány zaměnitelně). Vaše osobní údaje budou zpracovávány a používány zodpovědně a v souladu mimo jiné s obecným nařízením Evropské unie a Spojeného království o ochraně osobních údajů (GDPR), kalifornským zákonem o ochraně soukromí (CPRA), australským zákonem o ochraně soukromí, japonským zákonem o ochraně osobních údajů (APPI), čínským zákonem o ochraně osobních údajů (PIPL) a odpovídajícími požadavky jiných zemí.

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů vás informujeme o způsobech, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, a o vašich právech v souvislosti s vašimi osobními údaji. Vezměte prosím na vědomí, že toto oznámení obsahuje v příslušných případech další specifická místní ustanovení. Ta jsou uvedena v oddíle 13.

Kontaktní údaje

Jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení a našich postupů ochrany osobních údajů zasílejte e-mailem na adresu [email protected] nebo písemně našemu koordinátorovi pro ochranu osobních údajů ve vašem regionu:

Pro Ameriku, Austrálii a Nový Zéland
Masimo Americas Inc.
Attn: Director of Privacy and Data Protection
52 Discovery, Irvine, CA 92618
USA

Pro Asii
D&M Holdings Inc.
D&M Building, 2-1, Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa,
Japonsko

Pro EU, Spojené království a všechny ostatní regiony
D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven
Nizozemsko

Vztahuje se na vás toto oznámení o ochraně osobních údajů?

Toto oznámení se na vás vztahuje, když společnost Masimo Consumer zpracovává vaše osobní údaje. To znamená, že vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, když:

 • navštívíte naše webové stránky,
 • zakoupíte a používáte naše produkty připojené k internetu,
 • si stáhnete naše aplikace nebo software,
 • když se rozhodnete zaregistrovat svůj produkt nebo si u nás vytvořit účet,
 • když se zapojíte do našich dotazníků, propagačních akcí, průzkumů nebo poskytnete marketingovou odpověď na naše aktivity,
 • když se rozhodnete od nás dostávat nabídky nebo literaturu, například zpravodaje nebo aktualizace a nabídky produktů, nebo
 • když nás kontaktujete jiným způsobem.

 

Děti do 16 let

Naše webové stránky jsou určeny široké veřejnosti a nejsou určeny dětem. Máme v úmyslu chránit soukromí dětí ve věku do 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, musíte před poskytnutím svých osobních údajů získat souhlas rodiče nebo opatrovníka. Vědomě nezískáváme ani se nepokoušíme získat osobní údaje od dětí, ani od nich takové údaje nevyžadujeme.

Jaké osobní údaje společnost Masimo Consumer zpracovává?

V rámci naší obchodní činnosti a poskytování služeb můžeme zpracovávat osobní údaje:

zákazníků (potenciálních i stávajících) a návštěvníků webových stránek, jako jsou:

 • Kontaktní údaje: jméno, adresa (případně včetně adresy společnosti), e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • Osobní údaje: věk, pohlaví
 • Informace související s doručením zásilky: dodací a fakturační adresa, způsob platby, číslo kreditní nebo debetní karty, ověřovací číslo a datum vypršení platnosti karty;
 • Informace o nákupu: registrace záruky a historie nákupů včetně částek za dopravu;
 • Informace o produktu: informace, které získáme, když používáte naše produkty nebo si stáhnete náš firmware nebo software, včetně informací o registraci/předplatném, nastavení produktu, sledování uživatelských zkušeností, online logování chyb, anonymního profilování, země, ve které se nacházíte, a místního úložiště;
 • Informace o účtu: včetně přihlašovacích údajů k našim uživatelským účtům, včetně vaší e-mailové adresy a dalších informací, které poskytnete prostřednictvím svého účtu;
 • Informace o preferencích a uživatelích, jako je naše komunikace s vámi, včetně komunikace prostřednictvím chatu, historie souvisejících obchodních aktivit, informace z průzkumů, nákupní preference a stížnosti a další informace, které se nám rozhodnete poskytnout v souvislosti s využíváním našich služeb;
 • Automaticky generované informace včetně data a času, obsahu a (pod)stránek, které jste navštívili na našich webových stránkách nebo pomocí našich aplikací, času stráveného na každé (pod)stránce, údajů o odkazujících webových stránkách a vyhledávacích výrazů, které jste použili před vstupem, vašeho operačního systému a typu prohlížeče, výchozího jazyka prohlížeče, umístění v síti, verze Flash vašeho počítače, podpory JavaScriptu, rozlišení obrazovky a schopnosti zpracování barev obrazovky, vaší IP adresy a jedinečného ID zařízení nebo ID uživatele.
 • Informace ze sociálních médií: v závislosti na volbách, které jste provedli v nastavení soukromí na různých platformách sociálních médií, mohou být společnosti Masimo Consumer sdíleny určité osobní informace o vašich online aktivitách a profilech na sociálních médiích, např. zájmy, rodinný stav, pohlaví, uživatelské jméno, fotografie, příspěvky, které jste zveřejnili. Pokud si to nepřejete, nezapomeňte aktualizovat osobní nastavení na platformách sociálních médií, které používáte.
 • Informace třetích stran, které s námi sdílíte: Pokud se rozhodnete zaslat naše produkty třetí straně (např. přátelům, rodině, do práce, na dárky), použijeme informace, které nám o třetí straně poskytnete, k vyřízení žádosti o zaslání. Je vaší odpovědností zajistit, aby tato třetí strana souhlasila s tím, že nám předáte její osobní údaje.
Používáme soubory cookie?

Ano, společnost Masimo Consumer používá na svých webových stránkách soubory cookie a podobné technologie. Na základě určitých souborů cookie společnost Masimo Consumer automaticky zpracovává osobní údaje. Více informací o souborech cookie a podobných technologiích, které používáme, naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie..

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:

 • Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby;
 • Za účelem aktivace nebo registrace určitých produktů a služeb nebo rozšíření funkcí;
 • Pro výzkumné účely s cílem zlepšit naše produkty a služby;
 • Za účelem optimalizace našich produktů a služeb a provádění průzkumu trhu;
 • Abychom mohli reagovat na vaše požadavky a poskytovat vám požadované informace a služby;
 • Za účelem marketingu a reklamy;
 • Za účelem správy našich produktů, služeb a podnikání;
 • Za účelem poskytování služeb zákazníkům a řešení stížností a sporů;
 • Za účelem uložení vašich preferencí pro budoucí interakce a komunikaci se společností Masimo Consumer, aby nebylo nutné tyto informace shromažďovat znovu;
 • Za účelem zasílání personalizovaných zpráv, průzkumů, speciálních nabídek a reklam, které odpovídají vašim osobním zájmům, na základě informací, které jste s námi sdíleli, a informací, které jsme shromáždili prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technik týkajících se vašeho používání webových stránek / sociálních médií / blogů a produktů společnosti Masimo Consumer;
 • Za účelem informování o nových produktech a službách nebo abychom vám mohli nabídnout možnost jejich testování;
 • Za účelem splnění našich právních, profesních a regulačních povinností;
 • Za účelem provádění auditů, například účetních auditů;
 • Za účelem prevence a odhalování podvodů;
 • K obraně proti právním nárokům nebo jejich vymáhání;
 • V souvislosti s fúzemi nebo akvizicemi;
 • Za účelem shromažďování a poskytování informací požadovaných regulačními orgány nebo souvisejících s jejich šetřením.

Tyto účely zpracování odpovídají právním důvodům pro zpracování uvedeným v oddíle 2 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud své osobní údaje neposkytnete, může dojít k následujícím problémům:

 • Může se stát, že nebudeme schopni poskytovat aktualizace produktů od společnosti Masimo Consumer, které používáte, nebo že tyto aktualizace neobdržíte včas.
 • Je možné, že nebudeme moci poskytnout služby, o jejichž poskytnutí jste požádali;
 • Může dojít ke zpoždění našich služeb nebo naší reakce na vaši žádost o poskytnutí služby;
 • Vaše produkty Masimo Consumer nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno (např. vaše hudební preference nebo preferované zdroje hudby nám umožňují povolit určitý obsah nebo volby rychleji, když přehráváte hudbu).
Jaké jsou právní základy pro zpracování mých osobních údajů?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, protože:

 1. jste nám k tomu dali souhlas;
 2. protože jsme s vámi uzavřeli smlouvu o poskytování našich produktů nebo služeb;
 3. protože máme zákonnou povinnost osobní údaje zpracovávat, nebo
 4. protože je pro nás zpracování vašich osobních údajů nezbytné (oprávněný zájem).

 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, protože jste nám k tomu dali souhlas, můžete ho kdykoli odvolat. Zpracování vašich osobních údajů až do odvolání vašeho souhlasu zůstává zákonné.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje z důvodu našeho oprávněného zájmu, činíme tak pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro naše podnikání.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. U některých osobních údajů jsme vázáni zákonnými lhůtami uchovávání nebo lhůtami uchovávání nezbytnými s ohledem na zákonné promlčecí lhůty.

Po uplynutí doby uchovávání vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, pokud nemáme jiný důvod je uchovávat. Vždy tak učiníme pouze v případě, že máme zákonný důvod tyto osobní údaje uchovávat, a zajistíme, aby byly přístupné pouze pro tento konkrétní účel.

V případě sporu mezi vámi a společností Masimo Consumer můžeme vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje sdílíme se:

 • společnostmi v rámci naší skupiny: naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti a provozní skupiny mohou mít přístup k vašim osobním údajům (podle oddílu 2 výše) pro některý z účelů uvedených výše v oddílu 4.
 • poskytovateli služeb třetích stran / zpracovateli dat: třetí strany, které zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem. Tyto třetí strany nám pomáhají dodávat naše produkty (např. poskytovatelé platebních služeb, sklady a doručovací společnosti) a pomáhají nám provozovat naše podnikání (např. marketingové agentury nebo hostitelé webových stránek, platformy pro marketingovou komunikaci, analytické a reportovací systémy). Pro naše aplikace nám také poskytují možnost ukládat hudební obsah, který může být streamován z našich serverů do vašich produktů Masimo Consumer.
 • Soubory cookie: Jak je uvedeno výše a v našem oznámení o používání souborů cookie, soubory cookie a podobné značky jsou při návštěvě našich webových stránek sdíleny s třetími stranami, jako jsou platformy sociálních médií a analytické společnosti.
 • Orgány činné v trestním řízení / orgány státní správy: Můžeme být požádáni o sdílení vašich osobních údajů v reakci na soudní obsílku, soudní příkaz, vyšetřování ze strany orgánů státní správy nebo za účelem splnění jiných právních postupů nebo povinností.
 • Při výkonu našich zákonných práv: Vaše osobní údaje můžeme potřebovat sdílet za účelem určení nebo uplatnění našich zákonných práv nebo v souvislosti s podnikovou transakcí, jako je například rozdělení, fúze, konsolidace nebo prodej majetku, nebo v nepravděpodobném případě úpadku.

 

Třetí strany budou vaše osobní údaje používat pouze pro výše popsané účely a v souladu s našimi pokyny. Spolupracujeme pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky, že zavedou vhodná technická a organizační opatření, a abychom zajistili ochranu vašich práv, máme uzavřené dohody, které upravují jejich používání vašich informací a jejich vztah se společností Masimo Consumer.

Určité anonymní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, ale nepůjde o údaje, které by bylo možné ztotožnit s vámi. Můžeme například sdílet informace o celkovém počtu uživatelů určité služby nebo produktu.

Vaše údaje nikdy neprodáme ani nepronajmeme třetím stranám. Veškerá komunikace s vámi bude pocházet od společnosti Masimo Consumer a jejích společností nebo značek. Vaše údaje nebudeme sdílet se třetími stranami, abychom jim umožnili vám nabízet své produkty, pokud to není v souladu se smlouvou nebo pokud jste nám k tomu nedali souhlas.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně a přijímáme vhodná opatření, abychom zabránili jejich zneužití, ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu, nechtěnému zveřejnění a neoprávněným změnám. Zavedli jsme například kontroly přístupu, používáme vhodná systémová a síťová bezpečnostní opatření, jako jsou firewally, šifrování a záplaty. Přenosná zařízení chráníme vhodnými hesly a všichni naši zaměstnanci jsou povinni zacházet s vašimi osobními údaji jako s důvěrnými.

Přístup k vašim osobním údajům omezujeme na osoby, které tento přístup skutečně potřebují k výkonu své práce. Osoby, které zpracovávají vaše údaje, tak činí pouze autorizovaným způsobem a podléhají povinnosti mlčenlivosti. Máme také zavedeny postupy pro řešení jakéhokoli podezření na narušení bezpečnosti údajů. V případě podezření na narušení bezpečnosti údajů vás a všechny příslušné regulační orgány informujeme, pokud to po nás zákon vyžaduje.

Všechny informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem našich stránek, jste odpovědní za to, že toto heslo budete uchovávat v tajnosti. Žádáme vás, abyste heslo nikomu nesdělovali.

Bez ohledu na přijatá opatření bohužel nelze zaručit 100% bezpečnost přenosu dat. Proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte prostřednictvím internetu, e-mailu nebo jiných elektronických komunikačních metod, a proto tak činíte na vlastní nebezpečí.

Pokud máte dojem, že vaše osobní údaje nejsou řádně zabezpečeny, nebo existují náznaky jejich zneužití, nebo máte jiné dotazy, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v horní části tohoto dokumentu.

Jaká jsou vaše práva?

V závislosti na tom, kde žijete, můžete mít v souvislosti se svými osobními údaji jedno nebo více z následujících práv, s výhradou výjimek a omezení stanovených platnými zákony o ochraně osobních údajů v zemi nebo jurisdikci, kde žijete:

 • Právo na přístup: Máte právo požádat nás o kopii údajů, které o vás uchováváme, a dozvědět se podrobnosti o tom, jak je používáme. Je však možné, že nebudeme moci poskytnout kopii všech údajů, protože respektujeme práva a svobody ostatních. Vezměte prosím na vědomí, že před poskytnutím požadovaných informací vás můžeme požádat o prokázání totožnosti.
 • Právo na opravu: Máte právo nás požádat o změnu svých osobních údajů, o kterých se domníváte, že jsou neúplné nebo nepřesné.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech. Můžete nás také kdykoli požádat, abychom vaše osobní údaje přestali používat pro marketingové účely. Pokud tak učiníte, přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely používat. Pro jiné účely založené na našich oprávněných zájmech nebudeme osobní údaje na tomto základě dále zpracovávat, pokud vznesete námitku, ledaže bychom měli pro zpracování závažný oprávněný důvod. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nebudeme schopni zpracovávat osobní údaje nezbytné pro daný účel, nebudeme moci poskytovat určité služby nebo výhody.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo nás požádat, abychom (dočasně) přestali zpracovávat vaše osobní údaje, například při kontrole správnosti vašich osobních údajů.
 • Právo být zapomenut / právo na výmaz: Máte právo nás požádat o vymazání nebo zničení vašich osobních údajů. V případě, že jsme povinni uchovávat určité osobní údaje na základě zákonných nebo regulačních povinností, nebo pokud jejich zničení není z technického hlediska možné, nemusíme vaší žádosti vyhovět.
 • Právo na přenositelnost údajů: Můžete mít právo požádat o předání svých osobních údajů třetí straně, kterou si sami zvolíte. Toto právo lze uplatnit pouze tehdy, pokud jste nám poskytli osobní údaje a pokud tyto údaje zpracováváme automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi.
 • Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Po odvolání vašeho souhlasu zpracování co nejdříve ukončíme. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Odvolání vašeho souhlasu může mít také vliv na poskytování našich produktů a služeb, jak je uvedeno v oddílech 4 a 5 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.
 • Práva týkající se automatizovaného rozhodování: Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká. Pokud jste byli předmětem automatizovaného rozhodnutí a nesouhlasíte s jeho výsledkem, můžete nás požádat o jeho přezkoumání.

 

Vezměte na vědomí, že budeme muset vyvážit vaše práva a vaše žádosti o jejich uplatnění s našimi právy a povinnostmi zpracovávat vaše osobní údaje a chránit práva a svobody ostatních.

Žádosti a stížnosti lze zasílat na adresu [email protected]

V případě žádosti vás prosíme, abyste:

 1. uvedli své jméno a kontaktní údaje, které jsou pro vaši žádost důležité;
 2. upřesnili typ dotyčných osobních údajů;
 3. v přiměřeném rozsahu upřesnili datový systém, ve kterém jsou pravděpodobné osobní údaje uloženy;
 4. prokázali svou totožnost a
 5. v případě žádosti o opravu uvedli důvody, proč jsou osobní údaje nesprávné nebo neúplné, a způsob jejich opravy nebo doplnění.

 

Do čtyř týdnů po obdržení žádosti nebo námitky vás budeme písemně nebo e-mailem informovat buď o (i) opatřeních, která společnost Masimo Consumer přijala nebo přijme v reakci na ně, nebo (ii) o konečném datu, kdy budete informováni o stanovisku společnosti Masimo Consumer k vaší žádosti, přičemž toto datum nebude později než osm týdnů po obdržení vaší žádosti, pokud není v příslušné zemi nebo jurisdikci požadováno jinak.

Kromě toho máte právo podat stížnost u místního dozorového úřadu nebo úřadu pro ochranu osobních údajů, který je příslušný pro vaši zemi nebo jurisdikci.

Cílená reklama

Spolupracujeme se třetími stranami, jako jsou reklamní sítě, obchodní partneři, mobilní reklamní sítě, analytické a měřicí služby a další společnosti třetích stran, abychom personalizovali obsah a zobrazovali reklamu na stránkách třetích stran, například v mobilních aplikacích a online službách. S těmito společnostmi třetích stran můžeme sdílet určité informace a používat soubory cookie, pixelové značky a další nástroje ke shromažďování informací o používání a prohlížení v rámci služeb Masimo a na stránkách, v aplikacích a službách třetích stran. To může zahrnovat IP adresy, informace o poloze, ID zařízení, soubory cookie, pixely, reklamní ID a další identifikátory, jakož i informace o prohlížení. Tyto informace používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat relevantnější reklamy a obsah a vyhodnocovat úspěšnost těchto reklam a obsahu.

Pokud se nacházíte v USA, získat další informace a odhlásit se z přijímání cílených reklam od zúčastněných reklamních sítí třetích stran můžete na adrese aboutads.info/choices (Digital Advertising Alliance). Můžete si také stáhnout aplikaci DAA AppChoices (youradchoices.com/appchoices) ), která vám pomůže kontrolovat reklamu založenou na zájmech ve vašich aplikacích. Kromě toho mohou uživatelé v EU získat další informace na adrese youronlinechoices.eu (Evropská aliance pro interaktivní digitální reklamu).

Globální kontrola soukromí (GPC) a signály Do Not Track

Globální kontrola soukromí (GPC) je nastavení prohlížeče, které informuje webové stránky o vašich preferencích ochrany soukromí (například „nesledovat“/„nesdílet“ nebo „odmítnout“ sdílení vašich osobních údajů bez vašeho souhlasu) odesláním signálu navštívené webové stránce. Naše webové stránky v USA jsou vybaveny signálem GPC a rozpoznávají vaše preference signálu GPC. Ve většině případů je pro odeslání signálu GPC nutné upravit nastavení webového prohlížeče nebo do něj přidat aplikaci či rozšíření, které umožní prohlížeči odesílat signály GPC. Další informace o globální kontrole ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://globalprivacycontrol.org/ 

Některé webové prohlížeče používají jiné signály typu „Nesledovat“ (Do Not Track, DNT), aby sdělily, že si nepřejete, aby vaše online aktivity byly sledovány. Upozorňujeme, že ne všechny prohlížeče nabízejí možnosti DNT a signály DNT dosud nejsou jednotné. Proto na všechny signály DNT nemusíme být schopni reagovat.

Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů?

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit. Veškeré změny, které v tomto oznámení v budoucnu provedeme, budou zveřejněny na této stránce. Doporučujeme proto občas zkontrolovat tuto stránku, abyste se s případnými aktualizacemi nebo změnami tohoto oznámení o ochraně osobních údajů seznámili. V případě potřeby vás o všech významných změnách budeme informovat e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.

Další informace pro obyvatele EU

Budou vaše osobní údaje předávány mimo Evropský hospodářský prostor?

Pro poskytování našich produktů a služeb je někdy nutné, abychom vaše osobní údaje sdíleli se stranami mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), například:

 • s našimi dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi, pobočkami nebo členy skupiny;
 • s naším poskytovatelem služeb nebo zpracovateli údajů;
 • s vámi, pokud sídlíte mimo EHP, nebo
 • v případě, že produkty nebo služby, které vám poskytujeme, mají mezinárodní rozměr.

Společnost Masimo Consumer může ukládat vaše osobní údaje v cloudu. To znamená, že vaše osobní údaje může jménem společnosti Masimo Consumer zpracovávat poskytovatel cloudových služeb a že tyto údaje mohou být uloženy na různých místech po celém světě. Společnost Masimo Consumer využívá organizační opatření a snaží se uzavírat smlouvy se třetími stranami, aby chránila vaše osobní údaje a ukládala podobné, ale v žádném případě ne méně omezující požadavky na naše poskytovatele cloudových služeb. Z těchto požadavků rovněž vyplývá, že vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely.

Při předávání vašich osobních údajů našim společnostem nebo třetím stranám mimo EHP zajišťujeme podobný stupeň ochrany osobních údajů, jaký vyžaduje GDPR, a to zavedením alespoň jednoho z následujících ochranných opatření:

 • Adekvátní země: Vaše osobní údaje budeme předávat do zemí, které Evropská komise považuje za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, například při předávání do Spojeného království, nebo
 • Schválené mechanismy přenosu Pokud vaše osobní údaje předáváme do země, na kterou se nevztahuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nebo kde neplatí žádné výjimky pro konkrétní předávání, budeme vaše osobní údaje chránit prostřednictvím standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, dohody o předávání údajů v rámci skupiny nebo rovnocenných mechanismů. Ty zajišťují, že třetí strany, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje, dodržují stejné standardy ochrany jako v EHP. V případě potřeby přijmeme k zabezpečení přenosu vašich osobních údajů další opatření.