Гаранция

Denon произвежда висококачетвени продукти, но ако установите дефект, моля обадете се на дилъра, от който сте закупили продукта. Гаранцията на производителя е 2 години на територията на България за продукти, купени от оторизиран дилър на територията на България. Вашият дилър попълва гаранционната карта и вашите данни за контакт.

По време на гаранционния период не заплащате за ремонта на Вашия продукт на Denon. Други претенции освен стойноста на ремонта са изключени. Ако обаче се установи, че продуктът е дефектирал в резултат на неправилна употреба, външна злоупотреба или неразрешена модификация ( хардуерна или софтуерна ), тогава гаранцията не е валидна.

Гаранционният период започва от датата на продажба на крайния клиент. Гаранционната карта трябва да бъде представена. За предпочитане е продуктът да бъде донесен в оригиналната си опаковка.

За да бъдете сигурни в гаранцията от производителя, проверете локатора на дилъри. Така ще бъдете сигурни, че купувате от оторизиран дилър. Неоторизираните дилъри изключват гаранцията.

При възникване на дефект извън гаранционния период, се свържете за съдействие с Вашия дилър или сервиза ни.