Отказ от отговорност / Общи условия

  • Denon предлага този уебсайт "такъв, какъвто е" ("as is") и не дава гаранции за каквото и да е, свързано с този уебсайт или неговото съдържание, а също така и не носи отговорност за каквото и да е в този уебсайт. В допълнение, Denon не гарантира и не носи отговорност за точността, прецизността, пълнотата и годността за каквито и да е цели на информацията, изображенията и графиките в този уебсайт. В информацията, съдържаща се в този уебсайт, може да има технически неточности, печатни или графични грешки. Цялата отговорност на Denon за каквито и да е грешки или неточности в този уебсайт е изцяло изключена в рамките на всичко, разрешено от закона.
  • Нито Denon, нито който и да е от неговите управители, служители или представители не носи отговорност за загуби, повреди или щети, свързани с информацията, съдържаща се в този уебсайт. Това изключва напълно всякаква отговорност за каквито и да е загуби, повреди или щети, включително (но не само) директни или косвени повреди или щети, загуба на данни, загуба на приходи, пропуснати ползи, повреда или загуба на собственост, претенции на трети страни и др.
  • Denon не носи отговорност за каквито и да е материали, до които може да се получи достъп от този уебсайт или от линкове в него. Всички препратки към линкове или продукти на трети страни не предполагат и не изискват проверка на достоверността и съдържанието им от нас, и вие приемате на своя отговорност всички рискове, свързани с тях.
  • Въпреки гореспоменатото, нито едно от изключенията или ограниченията на този Отказ от отговорност не са предназначени за ограничаване на правата, които имате като потребител според местното законодателство.
  • Всички търговски марки, сервизни марки и търговски наименования, използвани в този уебсайт, принадлежат на съответните им собственици. Използването на каквито и да е текстове, изображения, графики, аудио документи и други електронни или печатни материали от този уебсайт е забранено, без изричното разрешение на Denon.